open menu

Nominasjonskomiteens innstilling er klar

Stortingsrepresentant Mona Fagerås fra Vestvågøy tar gjenvalg og er foreslått på førsteplass av nominasjonskomiteen i Nordland SV.

– Det var lett å finne gode kandidater til nominasjonslista. Med så mange gode kandidater i Nordland var det samtidig noe utfordrende å velge hvem som skulle stå på lista og hvilken plassering de skulle ha. Førsteplassen var det derimot aldri noen tvil om. Alle var enige om at Mona Fagerås har gjort en svært god jobb for Nordland som stortingsrepresentant, sier leder for nominasjonskomiteen Torgeir Selboe.

Nominasjonskomiteens innstilling:

1. Mona Fagerås (f.1972), Vestvågøy.

2. Delt instilling

Flertallets innstilling:

Christian Torset (f.1970), Sortland.

Mindretallsforslag 1:

Reinert Aarseth (f.1957), Meløy.

Mindretallsforslag 2:

Andrea Sjøvoll (f.1992), Oslo (født i Bodø).

3.  Andrea Sjøvoll (f.1992), Oslo (født i Bodø).

4.  Åshild Pettersen (f.1986), Vefsn.

5.  Nilofar Nori (2001), Hadsel.

6.  Vegard Johan Lind-Jæger (f.1984), Narvik.

7.  Maria Saltirova Rausandaksel (f. 1977), Rana.

8.  Reinert Aarseth (f.1957), Meløy.

9.  Line Tollefsen (f.1978), Vestvågøy.

10. Yngve Skei (f.1957), Dønna.

11. Svenn-Egil Knutsen Duolljá (f.1967), Hamarøy

12. Eilert Horn (f.1953), Brønnøy.

13. Aase Refsnes (f. 1984),Steigen.

14. Astrid Tove Olsen (f.1960), Bodø.

15. Geir Ketil Hansen (f.1956), Narvik.

Den endelige avgjørelsen for hvem som stiller som kandidater til stortingsvalget tas under et eget nominasjonsmøte i forbindelse med årsmøtet til Nordland SV som finner sted 19-21. februar.

Det vil bli lagt ut mer utfyllende informasjon om kandidatene på nettsidene våre etter hvert.

Del dette