open menu

Stortingsvalget 2017

Torgeir Strøm fra Jøa, er Nord-Trøndelag SV sin førstekandidat til stortingsvalget 2017.

Stortingskandidat Torgeir Strøm med Sykkel. Foto

Torgeir Strøm er 65 år og fra øya Jøa på Namdalskysten. Han er tidligere leder i Norsk Bonde- og småbrukarlag, lærer og for tida gruppeleder for SV i Nord-Trøndelag fylkesting.

– Jeg har sagt meg villig til å stille som SVs førstekandidat i Nord-Trøndelag fordi jeg vil på stortinget for å:

  •  bidra til en aktiv distriktspolitikk for bosetting, arbeid, kultur og infrastruktur.
  • minske økonomiske og sosiale ulikheter i samfunnet vårt gjennom å opprettholde og foredle den norske velferdsstaten
  • arbeide for et klimanøytralt, miljøvennlig og trygt samfunn for våre barn og barnebarn
  • styrke internasjonal solidaritet, urbefolkningenes rettigheter, likestilling og likeverd
  • bidra til fred og nedrustning gjennom å styrke FN

– Vi må ha ei ny regjering i 2017. Vi kan ikke la Høyre og Fremskrittspartiet rive ned den velferdsstaten våre mødre og forfedre har bygd opp gjennom de siste 150 år. Et sterkt SV er garantisten for ei ny regjering, og en videre satsing på å foredle velferdsstaten vår. SV vil også arbeide for et grønt og framtidsretta samfunn gjennom miljøtenking, forskning, nyskaping, grønn teknologi og bærekraftige arbeidsplasser i hele landet.

Siv Furnes er  på andreplass på lista. Siv er fylkesleder i Nord-Trøndelag SV og landsstyrerepresentant. Hun er 2. vara til Fylkestinget, og gruppeleder for SV i kommunestyret på Inderøy.

– Faglig sett har jeg mest kunnskap om skole- og kulturpolitiske saker, men jeg har også engasjert meg mye i flyktningespørsmål, psykisk helse, rehabilitering og andre sosialpolitiske- og helsepolitiske spørsmål. De sørsamiske rettighetene står også høyt på lista over det som prioriteres. Klimasaken og flyktningkrisa er av de største sakene. Hva kan vi gjøre lokalt med dette, og hvordan kan vi bidra til en global endring?

Siv er lektor ved Inderøy videregående skole. I tillegg har hun jobbet  i kulturskolen, og har administrativ erfaring fra Kulturskolerådet og Musikkrådet og Nord-Trøndelag kammerorkester. Hun er også hovedtillitsvalgt for Musikernes Fellesorganisasjon.

Oda Amalie Kise Hjertstrøm er leder i Nord-Trøndelag Sosialistisk Ungdom. Hun har 3.-plassen på listeforslaget. Oda er 23 år og bor i Levanger hvor hun jobber i barnehage. – Jeg gleder meg til å drive valgkamp sammen med Nord-Trøndelag SV. Jeg er  klar for å jobbe for å gjøre landet og verden  rødere og grønnere! Oda har lang politisk erfaring på tross av ung alder. Hun har vært i kommunestyret i Sauherad. Hun er 1. vara i kommunestyret i Levanger og har møtt mange ganger. Hun har 8 års fartstid i SU.

Morten Harper (f. 1973) er utredningsleder i Nei til EU, forfatter og foredragsholder. Han bor på hjemgården på Hell i Stjørdal. I Stjørdal er Morten styremedlem i det lokale SV-laget og vara til kommunestyret. Han er også leder av Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker.

Tre viktige saker for Morten:

  • Klimapolitikk i praksis – nasjonalt og lokalt. Særlig viktig er det at vi gjør transporten klimasmart: satser på tog foran fly og motorveier, et bedre busstilbud og flere sykkelveier.
  • Nei til vindmølleparkene i Meråker og på Fosen. Det er feilslått klimapolitikk å rasere norsk natur. I stedet skal vi bruke energien smartere, for eksempel når vi bygger barnehager og kulturhus.
  • Erstatte den udemokratiske EØS-avtalen med en handelsavtale. Det er meningsløst at regjeringen setter Trønderbanen ut på anbud, som en tilpasning til EUs kommende jernbanepakke.

 

Du finner hele stortingslista til Nord-Trøndelag SV her.

Du kan bidra økonomisk i valgkampen med å gi et pengebidrag til konto: 4440 30 97542

Torgeir på Tinget! Valgkampbidrag N-T SV

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter