open menu

SV vil redde klimaet og norske arbeidsplasser

SV bidro til å skjerpe kravene i fylkeskommunens innkjøpsstrategi. Torgeir Strøm (SV) fremmet forslag i Fylkesutvalget, og den delen som gjaldt klima og miljø ble enstemmig vedtatt. Resten av vedtaket ble også endra etter SVs innspill.

I forslaget fra Torgeir Strøm (SV) var det både hensyn til klima og miljø og til norske arbeidsplasser. MdG hadde også et forslag som gikk på klima og miljø, men slutta seg til SV sitt forslag. Det ble enstemmig vedtatt. Strøm hadde også følgende forslag:  “Trøndelag fylkeskommune må utnytte handlingsrommet innenfor EØS- og WTO-avtalen for å bidra til trygge norske arbeidsplasser”. Dette fikk støtte fra Sp. Flere var enige i innholdet, og etter en del diskusjon ble følgende setning tatt ut fra rådmannens forslag; “Det skal være åpent for alle tilbydere til å delta i anbudskonkurranse i regi av TRFK, også de som ikke er å anse som rettighetshavere etter lov om offentlige anskaffelser”. Flertallet bidro dermed til å skjerpe kravene i fylkeskommunens innkjøpsordning.

Les om saken i TrønderAvisa

Saken skal opp i Fylkestinget seinere, og skal vedtas endelig der.

 

 

Del dette