open menu

Nicholas Wilkinson – Akershus

Hvem er Nicholas Wilkinson?

Jeg har vokst opp i Akershus og har gått på Ski Vidergående skole. Senere har jeg studert økonomi og politikk ved the University of Manchester i England. Jeg har vært leder i Sosialistisk Ungdom, og har vært engasjert i politikk og rettferdighet siden jeg var liten. På fritiden besøker jeg gjerne forloveden min, Sebastian, som bor i London, går på fjellturer eller er med venner.

Hva er dine hjertesaker?

Da jeg var ung hadde jeg mange drømmer om hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Det har vi alle. Men når jeg ble eldre så jeg at ikke alle får muligheten til å følge drømmene sine. Færre med fattige foreldre får seg en god utdanning, boligprisene gjør at det nesten er umulig å få seg et hjem uten hjelp fra foreldre, og jobbmulighetene dine bestemmes altfor ofte av hvem du kjenner – ikke hva du kan. Det er nesten 100.000 fattige barn i Norge i dag. Det er en skam.

Min hjertesak er at alle skal ha like gode muligheter til å leve gode liv. Det bør være innsatsen din og drømmene dine som skal avgjøre hvor du havner; Ikke hvor du kommer fra.

Hva er de tre viktigste sakene i ditt fylke?

Bolig, utdanning, og trygge jobber.

Boligprisene i Akershus løper løpsk. De øker i snitt med flere tusen kroner i uka. Over halvparten er avhengig av hjelp fra familien for å kunne få seg sitt første hjem. Vi må fjerne spekulantene fra boligmarkedet, gi støtte til de som skal kjøpe sitt første hjem, og bygge flere gode boliger.

I dag blir klasserommene overfylt og det blir mindre tid til hver elev. Norge har blant de laveste kravene til kvalitet i barnehagen av alle nordiske land, og studentene våre bruker snart mer tid på jobb enn på studier. Jeg vil investere i framtiden vår, ikke gi skattekutt til de rikeste. Alle unge fortjener gode muligheter til å følge drømmene sine. Derfor trenger vi en ny lov som sikrer maks 20 elever per lærer, flere pedagoger i barnehagene så alle barn får en god start i livet og høyere studiestøtte så studentene kan studere i stedet for å jobbe.

Arbeidsmarkedet er helt annerledes for oss som er unge enn det var før. Mange tvinges i dag inn i utrygge midlertidige jobber og deltidsstillinger, og flere tusen har mistet jobbene sine. Uten en trygg jobb får du ikke boliglån, du mister muligheten til å planlegge livet ditt og det blir vanskelig å du kan ikke stifte familie. Vi trenger trygge og gode jobber. Vi vil bruke fellesskapets muskler til å investere i nye, grønne arbeidsplasser, vi vil styrke arbeidsmiljøloven og sikre lovfestet rett til hele stillinger.

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn?

Ulikhet og klima. Mange unge ser mørkt på framtiden. Vi vet at klimakrisen vil ramme oss og at forskjellene mellom de rikeste og resten gjør at fellesskapet Norge blir svakere enn før. Men de fleste unge jeg møter har også mer tro på at vi kan skape forandring. Vi vet at Norge kan lede an i kampen for en grønn klode og at vi kan gjenreise fellesskapet ved å ta kampen mot forskjells-Norge.

Hvordan vil du løse dem?

Det er ikke hokus pokus. Vi vet hva som skal til. Spørsmålet er om vi velger politikere og partier som tør å ta kampen for å forbedre Norge.

Med store investeringer i tog, buss og båt kan vi komme oss raskt, billig og enkelt fra sted til sted. Investeringer i grønn industri kan gjøre oss først og best i verden på teknologien som vil oppleve høyest etterspørsel i fremtiden. For å sikre nok folk og penger til å bygge framtiden må vi tørre å ta steget ut av oljealderen, og heller investere i framtidsrettede næringer.

Ingen blir overrasket over at forskjellene øker når de rikeste får milliarder i skattekutt. Jeg vil bruke skatten smartere ved å gi folk mindre skatt på inntekten av arbeidet de gjør, mens de som lever av millionarv eller formue bidrar mer til fellesskapet. Det viktigste av alt er like fullt å sikre alle en god utdanning og godjobb, og sterke fagforeninger som sikrer et trygt og velfungerende arbeidsliv.

Hvis vi våger å ta disse grepene er det bra for klimaet, og det er bra for folk. Da sikrer vi alle like gode muligheter til å leve gode liv.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter