open menu

Politikk

SVs arbeidsprogram 2021-2025 finner du her
SVs arbeidsprogram legger til grunn hvilke politiske saker SV jobber for. Ordinært behandles arbeidsprogrammet på SVs landsmøte hvert fjerde år. Her finner du SVs arbeidsprogram i digtal form, og i nedlastbart format på både Nynorsk og Bokmål.

Nesodden SVs lokalprogram
For et varmt og bærekraftig samfunn, som tar utfordringene på alvor.
Nesodden SV vil lytte til befolkningen. Vi er opptatt av medinnflytelse også̊ mellom valgene. Ta gjerne kontakt med oss.

Vil du følge med i lokalpolitikken?   
Det kan du enkelt få til ved å følge møtene i Kommunestyret, Formannskap og  Plan- og teknikkutvalget på kommuneTV. De overføres direkte og ligger lagret. Følg sendingene her 
Møteplan for Nesodden kommunes politiske møter 2021 finner du her.

Sosial boligbygging
Hva slags boliger som skal bygges må være styrt av befolkningens behov, og ikke det som kaster mest av seg for private utbyggere. Dette kan du lese mer om på side 3 i vårt lokalprogram. Vi har også en egen løpeseddel om SVs boligpolitikk på Nesodden.

Skolestrukturen på Nesodden
Å velge grendeskoler eller storskoler, handler om mer enn bygninger, det faglige og sosiale miljøet på skolene må ivaretas, og være med i vurderingene. På side 10 i vårt lokalprogram finner du mer informasjon om dette. SV har Marie Lund Alveberg som nestleder i Skole- og oppvekstutvalget på Nesodden. Les mer

Kollektiv trafikken på Nesodden
Økt bruk av fjorden og bedre ringbusstilbud på Nesodden kan begrense biltrafikken, med et større tilbud om sykkelparkeringer på alle knutepunkter, og et tilbud om «bysykler» i kjerneområdene. Les mer i vårt lokalprogram på side 18.

Næringsutvikling
Politisk fokus på et sterkere og mer variert næringsliv vil gi flere lokale arbeidsplasser. Nesodden har mye å vinne på å legge enda mer til rette for næringslivet. Dette kan du lese mer om på side 19 og 20 i vårt lokalprogram 
Som ordfører kandidat på Nesodden 2019, ble Claudia Behrens intervjuet i lokalavisen Amta om dette.

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter