open menu

Hva skjer?

NESODDEN SV KALLER INN TIL ÅRSMØTE DEN 3.FEBRUAR 2022
Foreløpig er planen å avholde årsmøtet fysisk på Tangenten eller på Tangen samfunnshus, men det finnes en mulighet for at det må avholdes digitalt. Denne avgjørelse må avvente til nye retningslinjer for pandemitiltak foreligger, og endelig møtested og tidspunkt vil komme i 2. innkalling.

Alle relevante dokumenter til årsmøtet sendes med 2 innkalling til årsmøtet. Innspill til årsmøtet må derfor sendes inn innen 12.1.2022 for å komme med på sakslisten til årsmøtet. Forslag til kandidater til styret,  representantskapet og Viken fylkesårsmøte må også sendes inn innen 12.1.2022 så dette kommer med på sakslisten og saksdokumentene. 

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets årsberetning for 2021
4. Kommunestyregruppas beretning for 2021
5. Beretning fra valgkampen
6. Regnskap og budsjett
7. Innkomne forslag og diskusjon
8. Vedtekter og godkjenning
9. Valg av styre, representantskap og valgkomité
10. Årsplan for 2022

29.november 2021. For folk, fjord og fellesskapets skyld
Vår SV-gruppeleder og og leder for plan- og byggesaksutvalget her på Nesodden, Claudia Behrens har sammen med Eivind Hoff-Elimari – varaordfører, Olga Papalexiou – gruppeleder for Rødt og Øyvind Solum – gruppeleder for MDG sett seg nødt til å skrive noen alvorsord i Amta om områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand. (Dessverre bak betalingsmur, men et lite utdrag følger).

(Utdrag fra Amta) Effekten av endringsforslagene Arbeiderpartiet fremmet og fikk flertall for gambler med folk, fjord og fellesskapets ressurser. De kan nå velte hele områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand, for planen vil ikke bli rettskraftig med disse endringene.

Det skyldes at Statsforvalteren har hatt innsigelser til planen som kommunestyret vedtok å legge ut på høring i januar. Rent praktisk betyr innsigelse at Statsforvalteren flytter myndigheten til å vedta planen fra kommunen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hvert år skjer det i ca.15-40 saker totalt for hele landet. Det er et verktøy først og fremst for store og prinsipielle saker.

Nesodden kommunes administrasjon har gått ekstrarunder med Statsforvalteren for at denne skulle trekke innsigelsen, og det skjedde endelig 18. oktober etter harde forhandlinger og på strenge vilkår. Administrasjonen klarte bl.a. å få aksept for 10 m2-badene som en del av en “pakkeløsning” selv om Statsforvalteren fortsatt mener det er for stort. Dersom kommunestyret følger plan- og byggesaksutvalget og avviker fra kompromisset med Statsforvalteren når saken kommer opp 22. desember, blir innsigelsen opprettholdt.

Hva skjer så om kommunestyret følger plan- og byggesaksutvalget og vedtar en områdeplan som Statsforvalter har innsigelse på og som derfor ikke er gyldig?

Hva skjer så om kommunestyret følger plan- og byggesaksutvalget og vedtar en områdeplan som Statsforvalter har innsigelse på og som derfor ikke er gyldig?

Det aller første er at 2. januar utløper bygge- og deleforbudet for området, fordi det da har vart i fire år og ikke kan forlenges ytterligere. Det betyr at det vil komme søknader om å dele tomter og bygge hus – uten noen reguleringsplan i bunn for å sikre at dette skjer på en forutsigbar og rettferdig måte. Risikoen for flere tillatelser til å bygge og ødelegge dette unike kulturhistoriske miljøet øker betraktelig.

Parallelt går saken til mekling, der departementet ser om det er mulig for kommune og Statsforvalter å finne en minnelig løsning. Gitt hvor mange ekstrarunder som allerede er gått, og gitt hvor mange vi er på Nesodden som ønsker at Statsforvalteren skal prioritere fellesskapets interesser framfor noen få grunneiere, er det helt usannsynlig at det vil føre fram.

Da gjenstår det for departementet å avgjøre saken. Her dreier altså saken seg om innsigelser til en rekke meget detaljerte planbestemmelser skreddersydd enkelteiendommer og som dermed grenser til ulovlig forskjellsbehandling, med kraftige lokale røster som holder med Statsforvalteren. Om det er noen sak departementet neppe vil føle seg kompetent til å overstyre Statsforvalteren i, må det være denne. Da sier loven videre at departementet ikke skal begrense seg til de delene av planen som det er fremmet innsigelse til, men se “planen under ett, og kan foreta endringer som har sammenheng med og er nødvendig for å kunne ta innsigelsen til følge” som det står på regjeringen.no. Eller for å si det med et eksempel: Departementet kan gi Statsforvalteren rett i at påbygg for bad kan være maksimalt 5 m2 i stedet for de 10 m2-badene vi nå har fått aksept for. Vil vi virkelig gamble slik ved å løfte saken til departementet? Kommunestyret kommer til å få planen til behandling 22. desember.

9.august 2021. INVITASJON TIL VALGKAMP
Vi trenger din innsats i valgkampen til SV, for et grønnere og mer 
rettferdig samfunn!

MØT OPP: Nesodtangen samfunnshus, første etasje, mandag 9.august klokken 18.30. (Nesoddtangen samfunnshus sin adresse er: Kongleveien 24 – ikke på Tangenten).

Det blir informasjon om aktivitetene vi skal ha, så du kan velge hva du ønsker og kan bidra med. Vi vil gi god informasjon slik at alle står trygt i politiske samtaler på stand og i aksjoner gjennom valgkampen. Du kan allerede nå melde deg for å stå på stand for SV noen timer en lørdag før valget 13. 09? Kontakt Christin Rødvik-Hansen, mobil: 926 94 092  eller på mail: Crodhansen@gmail.com

15.april 2021, Ikke gi opp faget mitt
Marie Lund Alveberg er kommunestyremedlem for SV her på Nesodden og nestleder i Skole- og oppvekstutvalget i kommunen. Hun er også lektor og lærer og nå bruker hun utestemme!

Les hennes brev til Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i Dagsavisen. Les her!

22.mars 2021, Kjære lærere i Nesodden kommune, tusen takk!
Marie Lund Alveberg (SV), medlem av Skole- og oppvekstutvalget her på Nesodden skriver i Amta.

(Utdrag fra Amta) Kjære lærere i barnehager og på skoler i Nesodden kommune, tusen hjertelig takk for alt dere gjør og alt dere gir til våre barn og unge midt i en pandemi, hver eneste dag!

Våre myndigheter er glade i å fortelle historien om hvordan Norge har lyktes i å verne om barn og unge ved å holde barnehager og skoler åpne gjennom pandemien. Samtidig hører vi sjeldent om hvordan den viktigste grunnen til at åpne skoler og barnehager har vært mulig, er fordi dere har stått parat til å ta vare på barna våre, i tykt og tynt, uansett, gjennom dette krevende året. Ofte under haltende smittevern. Ofte med hjertet i halsen. Og det skal resten av oss være både imponerte og takknemlige for!

«Hvem bryr seg om lærerne?”, spør rektor Sven Erik Rise retorisk i en kronikk publisert i Klassekampen 16. mars 2021.[iii] Svaret burde være åpenbart, selv om Rise videre skriver at «han venter og han venter.» Hele offentligheten, alle myndigheter, alle skoleledere, og politikere på alle plan bør bry oss om lærerne akkurat nå.

Måtte spørsmålene jeg tar med meg inn i kommunestyresalen i neste uke, utgjøre et lite tilsvar på appellen til rektor Sven Erik Rise. Vi er mange som bryr oss om dere. Det er sannelig på tide at offentligheten i regi av myndigheter og ledere og politikere begynner å vise hvordan!

16.mars 2021, info om Covid-19 på Nesodden
På bakgrunn av den forverrede smittesituasjonen i Oslo og deler av Viken-regionen har regjeringen besluttet å gjeninnføre mange av de strenge smitteverntiltakene fra januar i år. Smittetrykket på Nesodden er lavere enn i mange kommuner Osloområde. Derfor vil skoler og barnehager være på gult nivå og ha de samme smitteverntiltakene som i dag.

Det er ikke behov for å innføre strengere besøksregler på Nesoddtunet sykehjem gitt dagens smittesituasjon og fordi vaksineringen der er fullført. For at vi fortsatt skal ha kontroll over smittesituasjonen på Nesodden oppfordres alle til å begrense reising til et minimum, spesielt til kommuner med høy smitte, og til i størst mulig grad å begrense sosial (fysisk) kontakt. De viktigste endringene som gjelder på Nesodden fra 16.mars til 11. april kan du lese her.

9.februar 2021. Er du ung eller er bekymret for unge på Nesodden?
På Nesoddens kommunesider finner du oversikt over flere telefonnummer som kan være til hjelp. For eksempel har alle skolene på Nesodden opprettet en egen Hjertetelefon nå i korona tiden. Du finner også kontakt info til mange flere instanser for eksempel Alarmtelefon, Helsestasjon, telefonnummer til ruskonsulenter om du sliter med rus eller har foreldre som ruser seg.

Ta en titt og finn noen du kan snakke med om det som plager deg…
Les mer her

Det planlegges flere tilbud til ungdom på Nesodden. Noe tar kort tid å få på plass, mens annet tar lengre tid. Her er noe av det kommunen i samarbeid med andre jobber med:
Aktiviteter

Nesodden SV kaller inn til årsmøte Torsdag 21. januar 2021 kl. 19.00.
I år blir møtet avholdt digitalt og du kan delta med påloggingsinfo beskrevet nederst på innkallingen. Alle registrerte medlemmer av Nesodden SV ønskes velkommen.

Saksliste for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets årsberetning for 2020
4. Kommunestyregruppas beretning
5. Regnskap og budsjett
6. Innkomne forslag og diskusjon
7. Vedtekter og godkjenning
8. Valg av styre, representantskap og valgkomité

Påloggingsinfo:
• Logg deg direkte inn på møte via denne lenken. Eller gå inn på https://meetsv.zoom.us/j/86295700528 i nettleseren.
• Dersom du har lastet ned Zoom-programvaren tidligere vil dette åpnes automatisk.
• Dersom du ikke har lastet ned programvaren kan du trykke på «Join from your browser», under der det står «your meeting is launching». Du kommer så inn i møterommet. (NB: funksjonaliteten i nettleseren er begrenset, så dersom du har mulighet til å laste ned programvare anbefales dette. Programvare kan lastes ned her: zoom.us/download).
• Dersom du logger inn via mobil eller nettbrett, last ned appen «Zoom Cloud Meetings» og logg inn på møtet ved å trykke «Join a meeting» og tast inn Meeting ID « 862 9570 0528. Når du kommer inn i møterommet må du la Zoom få tilgang til video og mikrofon. Du vil også få opp en boks der det står «To hear others please join audio.» I denne boksen velger du «Call using internet audio».

11. januar 2021, info om Covid-19 på Nesodden
Registrerte smittede i Nesodden kommune 2021: 39 hittil i januar. Kriseledelsen har daglige møter inntil videre. Nesodden kommune har nye råd om karantene og koronatesting, les mer

Siden mars 2020 er det totalt registrert 226 smittede, og det er til sammen utført 11 258 koronatester. Registrerte smittede i 2020: 40 i mars, åtte i april, ingen i mai, tre i juni, ingen i juli, en i august, tre i september, 12 i oktober, 47 i november og 72 i desember. Det er registrert ett dødsfall (april 2020). 

5. november 2020, Åpent SV-Medlemsmøte i Fjellstrand Grendehus
Budsjettet for kommende år skal behandles, og SV vil jobbe for vår politikk i budsjettet. For å gjøre en god jobb trenger vi innspill fra alle våre medlemmer – vi trenger dere.

Vår gruppeleder, Claudia Behrens sammen med Marie B. Vinjar, vil presentere budsjettet i kommunestyret. Det blir mulighet til å komme med innspill. Eiendomsskatt har vært et gjentagende tema på Nesodden over flere år. Øystein Wennersgård vil fortelle om sitt arbeid med dette som SVs representant i Kultur-, miljø- og teknikkutvalget, og hvorfor dette kan være viktig for Nesodden kommune. Alle er velkommen og alle smitteverntiltak overholdes.  Les mer

2. november 2020, Boliger for alle
SVs representant i Helse- og omsorgsutvalget, Mari Bjørnsdotter Vinjar hadde et leserinnlegg i lokalavisen om boligpolitikk på Nesodden.  

«Det viktigste poenget for oss i SV er at det skal være boliger til alle som vil på Nesodden! Boligmarkedet er et område i samfunnet hvor ulikhet blir tydelig og hvor ulikhet reproduserer seg. Derfor ønsker vi at det skal bygges prisregulerte boliger og at det etableres leie-til-eieboliger på Nesodden. I tillegg vil vi prioritere mindre, rimeligere botilbud, framfor store, dyre boligprosjekter. Alt dette må vi få til på en måte som sikrer en fornuftig utbyggingstakt og som sørger for at kommunens infrastruktur bygges ut i takt med befolkningsveksten.» Les mer 

2. november 2020, uteareal i Nesoddskolen
SVs representant i Skole- og oppvekstutvalget, Marie Lund Alveberg har sammen med Marcus Mauricio Knudsen, Solja Silem og Martin Apenes fra Skole- og oppvekstutvalget skrevet i Amta om uteareal i Nesoddskolen.

Hvorfor bør barna på Nesodden bør ha 25 m2 uteareal som minimumsnorm på den grønne og landlige halvøya vår.
Hvem bør vi egentlig lytte til? Hva må vi «låse fast», og hva må vi åpne opp for? Skal vi lytte til dem som har stemt på oss? Eller hva med alle barn og unge som ikke har stemmerett? Nesodden Ungdomsråd er i hvert fall klar i sin sak: de ønsker seg «stort uteareal. Det skal være plass til å bevege seg, plass til å drive med fysiske aktiviteter, uten at det forstyrrer andre som ønsker å trekke seg tilbake i friminuttet. Les mer

19.oktober 2020, Politikerne diskuterer skolestrukturen på Nesodden
I debatten om uteareal fikk SV (ved Marie Lund Alveberg, SV representant i kommunestyret og nestleder i Skole- og oppvekstutvalget), Rødt, MDG, V samt uavhengig representant, Silja Solem, flertall for følgende endringer i Kommunedirektørens innstilling:
• Tilgjengelig uteareal skal være på minst 25 kvm. 50 kvm, slik helsedirektoratet anbefaler, bør være målet.
• Opp til 25 % av utearealet kan være på tilliggende areal (istedenfor foreslåtte 50%)
• Skolens utearealer skal kun telles én gang ( dvs. at forslag om sambruk strykes). 

Hvorfor gikk SV inn for disse endringsforslagene?
Les mer i Amta (dessverre bak betalingsmur)
Se gjerne møte i Skole- og oppvekstutvalget fra 19.10 på Kommune-tv

13. oktober 2020, åpent medlemsmøte på Tangen Samfunnshus
Velkommen til åpent SV-medlemsmøte på Tangen Samfunnshus fra kl 18:30 til 20:30. Er du ikke medlem, men nysgjerrig er du også velkommen!

Neste år er det stortingsvalg!
Hvem er kandidatene fra vårt område som skal stå på SVs- stortingliste? Kirsti Bergstø og Sheida Sangtarash står øverst på nominasjonslista og kommer til møte. 

Hva skjer med Tangen området?
Mari B. Vinjar, SV-kommunestyrerepresentant og leder av Helse-og omsorgssutvalget her på Nesodden vil informere godt om dette.

Hva skjer med skolestrukturen på Nesodden?
Marie Lund Alveberg, SV-kommunestyrerepresentant og nest-leder i Skole-og oppvekstutvalget på Nesodden vil informere godt om dette.

Det blir anledning til å komme med innspill og spørsmål til våre KST representanter. Smitteverntiltak vil overholdes og maks 30 personer får delta.
Les mer

8. september 2020 Politisk webinar: Hva skjer med nesoddskolene?
Tirsdag 8. september 2020 kl. 19:00–20:30
Lenke til strømmingen kommer senere.

FAU-ene ved flere skoler på Nesodden har gått sammen om dette arrangementet.
De sier: «Vi skal spørre politikerne om hvilke ønsker og planer de har for skolene på Nesodden, og vi skal snakke om aktuelle spørsmål som skolestruktur og sentrumsutbygging.»
• Hvilke alternativer er på bordet?
• Vil det bli utvidelser, nedleggelser og helt nye skoler?
• Hva er de beste løsningene for elevene?

Nestleder i skole- og oppvekstutvalget, Marie Lund Alveberg stiller i panelet fra SV. Arrangører: Foreldreforeningenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolene Nesoddtangen, Tangenåsen, Alværn, Bjørnemyr og Berger. Les mer

1.september 2020, møte om atomvåpen.
Sammen med Fredsbevegelsen på Nesodden og Rødt Nesodden arrangerer Nesodden SV et møte tirsdag 1.september kl 19:15 i Samfunnshuset lille sal om Atomvåpenforbud. Nesodden ligger så nær Oslo at vi ville bli berørt om Oslo ble rammet av atomvåpen. Nesodden kommune signerte våren 2019 ICAN Cities Appeal og ba med det regjeringen støtte FNs atomvåpenforbud. Tuva Widskjold er ICANS representant i Norge. Hun vil innlede møte på Samfunnshuset. Les mer

2.august 2020 Endringer i plan- og bygningsloven
Vi skriver om endringene i Plan- og bygningsloven. Les mer

24.juni 2020 Eventyret om skolestrukturen på Nesodden
Vi i Nesodden SV har skrevet et lite eventyr for å oppsummere saken om skolestruktur på Nesodden så langt.
Hør eventyr

19.juni 2020 Happy pride, til alle skeive i Nesodden og Frogn
Nils-Erik er også aktiv SV-er og har vært ansatt i SV inntil nylig. Her roser han Nesoddens helt unike initiativ til at alle kommunene i Follo kan ta del i et forskningsprosjekt om hvordan kommunene best mulig kan møte og mobilisere skeive i sine kommuner. Les mer

16.juni 2020 Konflikten om Nesoddtunet
Konflikten om Nesoddtunet har pågått i mange år. Her forsøker Mari Bjørnsdotter Vinjar, leder i helse- og omsorgsutvalget og kommunestyrerepresentant for Nesodden SV, å se debatten fra ulike perspektiver. Alle ønsker at det skal være et godt arbeidsmiljø både på Nesoddtunet og i alle andre kommunale virksomheter, det er vi enige om. Hun ønsker samling i bånn, på toppen og midt i, og en vei framover med konstruktiv dialog. Les mer

6.juni, kl 10:15 – 11:00 Audun Lysbakken holder tale til landsstyret
SV holder landsstyremøte 6. og 7. juni.
Audun Lysbakken holder tale til landsstyret lørdag 6. juni kl 10:15.
Talen vil bli streamet på SVs Facebook-side og på SVs YouTube-kanal.

Digital 1.mai feiring 2020
Vi inviterer deg til å feire dagen med oss. Sammen – på avstand. Det blir digital 1.mai feiring på Nesodden SVs facebookside fra kl 09:30. Følg med

Vi kan og vil evakuerer barna!
Vi i Nesodden-SV vil at vår kommune skal slutte seg til det stadig økende antall kommuner over hele landet, inkludert Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Harstad og Bodø som vil evakuere flyktningbarna i Hellas. Nesodden har tidligere tatt i mot flere enslige mindreårige, i forhold til befolkningsantall, enn mange andre kommuner og det kan vi nesoddinger gjøre igjen. Nesodden-SV vil at LILLE Nesodden kommune skal meldes inn i den STORE europeiske dugnaden som henter barn fra leirene nå! Les mer

Covid-19
Her finner du informasjon om covid-19 viruset og situasjonen på Nesodden. Kommunen oppdaterer daglig antall smittede, antall i hjemmekarantene og eventuelt nye tiltak i regi av Nesodden kommune. Les mer

12.03.2020 Nesodden SVs Claudia Behrens vil som SV nasjonalt at barnehager og skoler skal stenges grunnet koronaviruset, for om mulig å begrense smittespredningen på halvøya. Les mer

05.03.2020 SVs leder i Nesoddens helse- og omsorgsutvalg, Mari Bjørnsdotter Vinjar, satte pris på koronaorienteringen utvalget fikk fra kommunens beredskaps- og sikkerhetsansvarlige, Berit Soløy. Følg med på informasjonen som oppdateres jevnlig på kommunens nettsider. Og husk håndvask! slår SVs utvalgsleder fast. Les mer

Ekstra satsing på Bakkeløkka ungdomsskole.
Det stilles midler til rådighet for å øke bemanningen ved Bakkeløkka med en 50 prosent stilling med umiddelbar virkning.

27.02.2020 «Tusen takk til alle både ansatte, ledere og politikere som deltok på skole- og oppvekstutvalget ved Bakkeløkka ungdomsskole 3. februar. Det var alvorlige forhold som ble avdekket ved Bakkeløkka. Samtidig er jeg glad for at vi fikk til en så åpen og nyansert orientering fra- og dialog med ulike parter i saken,» sa SVs Marie Lund Alveberg, nestleder i Skole- og oppvekstutvalg. Les mer

Ta kontakt om du har spørsmål til Nesodden-SV.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter