open menu

Mona Fagerås – Nordland

Hvem er Mona Fagerås?

Jeg er så heldig at jeg har fått tilliten som førstekandidaten for Nordland SV til Stortingsvalget 2017. Og jeg håper at jeg med min bakgrunn kan være en god representant for Nord-Norge på Stortinget. Jeg har jobbet som lærer siden jeg var ferdig på Høgskolen i Tromsø. Jeg har vært heldig og fått mange ulike roller i skoleverket. Det å få jobbe med barn har vært givende og spennende.

Jeg har vært medlem av kommunestyret i Vestvågøy siden 2003. Siste periode også i formannskapet. Siden valget i 2015 har jeg vært fylkesråd for næring og regional utvikling i Nordland. Har bakgrunn fra SU og meldte meg inn i SV da jeg var 18. Jeg har to barn på 10 og 19 når.

Hva er dine hjertesaker?

Jeg valgte SV fordi: Miljø og solidaritet sto på dagsordenen ved valget i -91. I tillegg var det EU-kamp. Jeg var i et miljø på videregående som var svært opptatt av politikk. SV var det naturlige valget for meg.

I dag er SV fortsatt mitt parti fordi: Som mor og lærer mener jeg skole er en av de viktigste politiske sakene. Jeg tror SV klarte mye de 8 årene de satt i regjering innenfor området, vi viste at SV gjør en forskjell. Vi innførte frukt, leksehjelp og kultur. Vi stoppet privatisering og innført gratis skolebøker i videregående skole. Jeg ønsker å være med å utvikle norsk skole videre! Nevner: flere lærere, ungene trenger mer tid sammen med læreren, helhetlig skoledag hvor SFO og lekser og fysisk aktivitet er inkludert i skolehverdagen. Det er god SV politikk og for meg bekjempelse av forskjeller og vil gi alle barn like muligheter i livet.

Så kommer vi ikke utenom at jeg er fra Lofoten. Kampen mot oljeboring utenfor LoVeSe er svært viktig for oss som bor der! Dette var uten tvil SVs største seier i regjering. Det å rasere Lofoten med oljeboring er dyrekjøpte arbeidsplasser på kort sikt, istedenfor å satse på langsiktighet og utvikle eksisterende næringer. Det er store muligheter både innenfor sjømat og turisme. Det er områder jeg har vært så heldig å jobbe tett på som fylkesråd for næring. Jeg har spesielt jobbet med reiselivsstrategi for Nordland og også tatt initiativ til en gründerstrategi Jeg er er utrolig stolt over at Nordland var Norges tredje største eksportfylke i august 2016 og at den grønne industrien og fiskeri/havbruk står så sterkt i Nordland.

Hva er de tre viktigste sakene i ditt fylke?

Skape gode, bærekraftige lokalsamfunn for alle. Med gode barnehager og skoler, et godt helsetilbud og eldre som får det tilbudet de trenger. Kultur skaper gode opplevelser og er limet i dette samfunnet.

Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal forbli petroleumsfrie, og vi sammen skal satse på en grønn fremtid. Fisken i havet er fellesskapets ressurs og skal bidra til bosetting og sysselsetting i kystsamfunnene. Det er per i dag for dyrt for unge fiskere å komme seg inn i næringen og fiskekvoter forsvinner fra hendene til de mindre kystfiskerne og til store industritrålere.

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn?

Vi har i dag ei regjering som skaper større forskjeller mellom folk. De rikeste i landet har fått stadig større skattelettelser, mens eneforsørgere, uføre, eldre og familier med mange barn har fått mindre kjøpekraft. I tillegg ser jeg at regjeringsmedlemmer bevist snakker om forhold som skaper avstand mellom folk i Norge. Jeg synes retorikken til tider er svært uverdig.

Hvordan vil du løse dem?

Vi trenger lokalsamfunn hvor barnehage og skole legger til rette for at sosial bakgrunn ikke skal ha noe å si for læring og elevenes utvikling. SV skal ha en politikk som reduserer barnefattigdommen, blant annet gjennom å styrke barnetrygden, spesielt til aleneforsørgere og familier med flere barn. Faste stillinger og heltid skal regelen i arbeidslivet. Dagens regjering fører en politikk som gir mer til landets rike. Vi skal arbeide for et langt mer omfordelene skattesystemet, der vi senker skatten på arbeid og øker den på formue, arv og eiendom. Mitt SV tar integreringspolitikken og god norskundervisning på alvor og ønsker for å få flest mulig i arbeid raskest mulig.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter