open menu

Vil du være med på SV-laget?

SV inviterer folk til å være med på å finne svarene på vår tids utfordringer og på å skissere opp visjonene og løsningene for de kommende tiårene. Det overordna målet for utviklingen av SVs organisasjon er å bli større og mer robust, med økt aktivitetsnivå. SV går inn i et spennende år hvor utvikling av nytt arbeidsprogram til valget 2017 står sentralt i partiets arbeid. Dette blir et år for diskusjon og debatt for hele organisasjonen.

 

Vi utlyser en vikar/prosjektstilling i 100 prosent fram til 1. april 2017. På grunn av langvarig sykemelding trenger vi hjelp til merkantile oppgaver og støttefunksjoner i stortingsgruppa, og vi har behov for å styrke teamet som jobber med arbeidsprogrammet. Stillingen vil være delt mellom Stortinget og partikontoret, og den ansatte vil ha arbeidsplass begge steder.

 

Arbeidsoppgavene i stillingen inkluderer:

  • Prosjektmedarbeider og tilrettelegger i SVs arbeidsprogramarbeid
  • Bistå med merkantile oppgaver og andre støttefunksjoner i partiets stortingsgruppe
  • Praktisk planlegging og gjennomføring av møter, større konferanser og seminarer

 

Vi kan tilby et kreativt, spennende og tidvis hektisk arbeidsmiljø. Det er fleksitid i stillingen og det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med møter og seminarer. Lønn i henhold til tariffavtale mellom HK og AAF. Stillingen avlønnes i lønnsgruppe 4 etter tariffavtalen. Tiltredelse så snart som mulig, men dette avhenger av hva aktuelle søkere har mulighet til.

 

Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

For spørsmål kontakt SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski (kari.elisabeth.kaski@sv.no).

Søknad og CV sendes til daglig leder på partikontoret Nora Fjelddalen (nora.fjelddalen@sv.no) innen 10. februar 2016.

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter