open menu

Vil du være med å forme SVs utdanningspolitikk?

SVs stortingsgruppe søker en politisk rådgiver for utdanning i fast stilling.

Våre politiske rådgivere bistår SVs syv stortingsrepresentanter i deres arbeid i Stortingets fagkomiteer, og i det utadrettede arbeidet overfor presse, partiorganisasjonen, andre organisasjoner og fagmiljøer. Rådgiverne er viktige premissleverandører i arbeidet for å utvikle partiets politikk, og det er nødvendig med god kunnskap om norsk politikk generelt og om SV spesielt. Stillingene krever god skriftlig framstillingsevne.

Vi søker en rådgiver som har kunnskap og kompetanse om utdanningspolitikk.  Stillingen skal ha ansvar for alt fra barnehager til høyere utdanning og forskning. Hovedoppgaven er å følge arbeidet i Stortingets kirke- utdanning og forskningskomite, samt bidra til partiets utvikling av politikk på dette området. Vi er på jakt etter en person med erfaring fra fagområdene. Dette kan enten være fra undervisning, fagbevegelse, offentlig forvaltning eller at du på andre måter kjenner hele eller deler av fagfeltet utdanning.

I tillegg til fagkunnskap er ditt politiske engasjement og generelle kompetanse sentralt.

Som person har du gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og god til å arbeide selvstendig og under press. Du er initiativrik, du setter deg raskt inn i kompliserte saker, og du har evnen til å formidle kompliserte saksforhold videre på en kortfattet og ryddig måte.

Vi kan tilby et kreativt, spennende og krevende arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode feriebetingelser. Lønn i henhold til tariffavtale. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Om arbeidsgiveren: SV jobber for et rettferdig, miljøvennlig og inkluderende samfunn, hvor viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap og hvor vi investerer i barn, kunnskap, mangfold og en grønn økonomi.

Arbeidssted: Stortinget, Karl Johans gate 22, 0026 Oslo.

Tiltredelse: 01.04.2016

Søknadsfrist: 15.02.2016

FINN-kode: 70403351

Spørsmål om stillingen kan rettes til sekretariatsleder Henriette Westhrin (23313400 / Henriette-Killi.Westhrin@stortinget.no)

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter