open menu

Vi søker sekretær for Agder-fylkene

Vil du være med å utvikle partiorganisasjonen til SV og forberede partiet til valgkampen i 2019? Har du ideer som kan gi oss økt aktivitet i lokallag og fylkeslaget? Har du erfaring fra organisasjonsarbeid? Ønsker du å jobbe for at SV skal få gjennomslag for sin politikk for miljø og rettferdig fordeling? Da er du kanskje personen vi leter etter.

Arbeidsoppgaver

Fylkessekretæren vil i samarbeid med fylkesstyret ha ansvar for å styrke arbeidet i lokallagene og stå for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av organisatoriske satsinger fylket vedtar. Arbeidsoppgavene vil variere gjennom året, men blant annet være:

  • Sekretær for fylkesstyret og arbeidsutvalget (innkalling, saksframlegg etter avtale, og referat)
  • Administrativt arbeid knyttet til sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder SV
  • Innkalling, saksframlegg og gjennomføring av fylkesårsmøte
  • Sekretær for komiteer og arbeidsgrupper etter nærmere avtale
  • Oppfølging og kommunikasjon med lokallag og medlemmer
  • Kontakt med Sosialistisk Ungdom
  • Bindeledd til SV sentralt, spesielt på administrative saker
  • Vedlikehold av medlemsliste (riktig adresse mm) og adresselister
  • Vedlikehold av nettsider for fylkespartiet
  • Delta administrativt i valgkamper i den grad tiden tillater det

Kvalifikasjoner

Vi søker en strukturert person med engasjement for de politiske sakene SV jobber for. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver, og vi trenger en ryddig og drivende person. Fylkessekretæren må ha gode samarbeidsevner, men samtidig stor evne til å arbeide selvstendig. Administrativ erfaring og/eller erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel. Fylkessekretæren må være innstilt på å gjennomføre alt fra rutineoppgaver og oppfølging av interne og offentlige rapporteringer, til å bidra i den strategiske utviklinga av SVs partiorganisasjon. Økonomiforståelse og kjennskap til bruk av sosiale media vil være en fordel. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

En 50 prosent fast stilling som blir lønnet etter Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor i lønnsgruppe 4 (kr 407 360-489 790 i årslønn). Det er fleksitid i stillingen og man må regne med noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med reiser, møter og seminarer. SV sentralt vil være arbeidsgiver for den ansatte, men arbeidssted vil være SV-kontoret i Kristiansand.

Vil du vite mer om stillinga kan du kontakte fylkesleder i Vest-Agder, Alf Holmelid (alf.holmelid@uia.no) eller partisekretær Audun Herning (audun.herning@sv.no).

Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

Søknadsfrist: 13. november

Søknad med CV og referanser sendes til nora.fjelddalen@sv.no.

Ønsket tidspunkt for oppstart er så fort som mulig høsten 2017 eller etter avtale.

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter