open menu

Vi søker politiske rådgivere i Stortingsgruppa

SV jobber for et rettferdig og miljøvennlig samfunn, hvor viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap og hvor vi investerer i barn, kunnskap og en grønn økonomi. To av våre rådgivere skal ha foreldrepermisjon våren 2016, vi søker derfor vikarer i deres stillinger.

Våre politiske rådgivere bistår SVs syv stortingsrepresentanter i deres arbeid i Stortingets fagkomiteer, og i det utadrettede arbeidet overfor presse, partiorganisasjonen, andre organisasjoner og fagmiljøer. Rådgiverne er viktige premissleverandører i arbeidet for å utvikle partiets politikk, og det er nødvendig med god kunnskap om norsk politikk generelt og om SV spesielt. Stillingene krever god skriftlig framstillingsevne.

Som person har du gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og god til å arbeide selvstendig og under press. Du er initiativrik, du setter deg raskt inn i kompliserte saker, og du har evnen til å formidle kompliserte saksforhold videre på en kortfattet og ryddig måte.

Vi kan tilby et kreativt, spennende og krevende arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode feriebetingelser. Lønn i henhold til tariffavtale. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Politisk rådgiver finans (vikariat 1.1.2016 – 1.7.2016)

Vikariatet inkluderer fagfeltene finans og næring. Som finanspolitisk rådgiver har du god og operativ kjennskap til norske og internasjonale problemstillinger innenfor politisk økonomi, og har et ønske om å stå på for mer rettferdig fordeling. Jobben består i å bistå SVs stortingsrepresentant i finanskomiteen med budsjettarbeid, en etisk forvaltning av petroleumsfondet og solide regler for finanssektoren. Budsjettarbeidet i stortinget er i perioder hektisk og teknisk krevende. I tillegg skal du følge sakene i næringskomiteen, en komite der vi ikke har stortingsrepresentant. I tillegg til fagkunnskap er ditt politiske engasjement og din generelle kompetanse sentralt.

Politisk rådgiver – arbeid, sosial, likestilling og familiepolitikk (vikariat 15.1.2016 – 1.8.2016)

Vi søker en rådgiver som har kunnskap og kompetanse om arbeidslivs- og velferdspolitikk. Hovedoppgaven er å følge arbeidet i Stortingets Arbeids- og sosialkomite. Erfaring fra fagbevegelsen vil derfor være svært nyttig. I tillegg vil du ha ansvaret for likestillingsarbeid på tvers av komitearbeid, samt følge deler av arbeidet i Familie- og kulturkomiteen. I tillegg til fagkunnskap er ditt politiske engasjement og din generelle kompetanse sentralt.

 

Søknadsfrist 27.09.2015

Har du spørsmål? Kontakt sekretariatsleder Henriette Westhrin (23 31 34 00 / hewe@stortinget.no)

Finn-annonse finner du her.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter