open menu

Vi søker politisk rådgiver

For SV er arbeidet for rettferdig fordeling og miljø aller viktigst. Nå søker vi en ny politisk rådgiver til vår stortingsgruppe. Stillingen er fast. Det viktigste arbeidsfeltet er de saksområdene Energi- og miljøkomiteen har ansvar for.

Våre politiske rådgivere må ha sterk evne til raskt, effektivt og selvstendig arbeid. Enhver som er ansatt i vår stortingsgruppe har en sentral posisjon i arbeidet med politikkutvikling og arbeidet for at våre stortingsrepresentanter skal kunne ivareta sine verv best mulig.

Arbeidsdagene innebærer både saksarbeid, kontakt med miljøer utenfor Stortinget og mediearbeid. Den som får jobb hos oss kjenner norsk politikk godt, er faglig sterk og har gode evner til å sette seg raskt inn i kompliserte saker. Du tåler høyt tempo og stort ansvar.

Som politisk rådgiver jobber du mye med tekst og fremstilling av budskap. God skriftlig og muntlig formidlingsevne er en forutsetning.

Rådgivere for SVs stortingsgruppe jobber med et bredt spekter av politiske saksfelt, ansvarsområder vil kunne variere over tid. Selv om rådgiveren har hovedansvar for arbeidet med ett felt, vil andre oppgaver eller arbeid for flere komiteer også kunne ligge i stillingen.

Vi søker deg vil være med på å øke oppslutning for SVs verdier og standpunkter.

Relevant utdanning er en fordel. Søkere må kunne dokumentere minst tre års erfaring som er nyttig for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et kreativt, spennende og sosialt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid og gode feriebetingelser
  • Lønn i henhold til tariffavtale mellom HK og AAF, rådgivere plasseres i lønnsgruppe 6 eller 7.

SVs Stortingsgruppe har inngått samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer og søk på stillingen her.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter