open menu

Vi søker et kreativt SoMe-menneske

Vil du jobbe med å produsere innhold til SVs plattformer i sosiale medier i valgkampen. Kan du design, foto eller videoproduksjon? Er du kreativ, har egne ideer og kan jobbe raskt og effektivt? Er du interessert i politikk og vil være med å gjøre SV til det ledende partiet på sosiale medier? Da håper vi du vil søke denne stillingen!

Inn mot valget vil vi øke produksjon av innhold til sosiale medier. Vi utlyser derfor en 50 % stilling med varighet fra mai til 15. september.

I denne valgkampen kommer bruken av egne kommunikasjonskanaler til å bli enda viktigere enn tidligere. Innholdet på våre plattformer når ut til hundretusenvis av potensielle velgere og du vil ha stor mulighet til å påvirke valget. Du vil ha medansvar for produsere innhold til vår plattformer, og du vil arbeide tett med kommunikasjonsenheten til SV og valgkampledelsen.

Siden vi bruker mange ulike uttrykk i sosiale medier, og ønsker å bli enda bedre på det, vil vi at du behersker så mange av punktene på listen under. Det viktigste er likevel at du er kreativ og har god forståelse for hvordan jobbe med synlighet i sosiale medier, og i samspillet med andre kanaler.

Vi søker noen som

  • har erfaring med innholdsproduksjon i sosiale medier
  • har kompetanse på grafisk design og/eller videoproduksjon
  • har erfaring med kampanjevirksomhet i sosiale medier
  • er interessert i og forstår politikk
  • har kjennskap til og forståelse for arbeid i organisasjoner
  • kan jobbe selvstendig, har egne ideer og er kreativ
  • er god til å samarbeide og klar til å ta i et tak der det trengs

Du skal

  • produsere innhold til SVs sosiale mediekanaler, selvstendig og etter bestilling
  • skape ideer og konsepter til kampanjer i SoMe
  • legge til rette for å øke kvaliteten på SoMe-arbeidet sentralt og lokalt

Vi kan tilby et kreativt, spennende og krevende arbeidsmiljø, og fleksibel arbeidstid. Lønn i henhold til tariffavtale. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Om arbeidsgiveren

SV jobber for et rettferdig og miljøvennlig samfunn, hvor viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap og hvor vi investerer i barn, kunnskap og en grønn økonomi.

Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med sekretariatsleder Bjarne Kristoffersen (952 87 110 eller bjarne.kristoffersen@stortinget.no).

Søknadsfrist: 23. mars

Søknader leveres på Finn.no. Finnkode: 92218131

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter