open menu

SV søker ny valgkampleder

Ønsker du en ny retning for Norge? Vil du spille en nøkkelrolle i SVs valgkamp?

Vi er på jakt etter en engasjert og kreativ valgkampleder som skal ha ansvaret for den operative gjennomføringen av SVs sentrale valgkamp. Som valgkampleder vil du få en sentral rolle i arbeidet med både den politiske og organisatoriske delen av valgkampen. Du vil sitte helt sentralt i valgkampen og lede SVs valgkampgruppe, og sørge for koordinering mellom ulike prosjektgrupper og organer i partiet i samarbeid med partisekretær. Etter valgkampen i 2017 vil den ansatte utvikle framtidas valgkamper for partiet.

Du vil særlig jobbe tett med oppfølgingen av valgkampstrategien, analyse av velgerdata og oppfølging av stortingskandidatene og fylkeslag. Du skal bidra til at SV når ut med et tydelig og enhetlig budskap til velgerne og at lokalorganisasjonen er godt rustet til valgkamp. En viktig del av jobben vil være å motivere ansatte og frivillige til innsats i valgkampen, og ledererfaring vil bli vektlagt. Det betyr at aktuelle kandidater må ha:

 • God kunnskap og interesse for norsk politikk generelt og SV spesielt.
 • Sterke strategiske og analytiske ferdigheter.
 • En svært god evne til gjennomføring.
 • Gode lederegenskaper, gode samarbeidsevner og evne til å motivere medarbeidere og lokale tillitsvalgte.
 • Erfaring med organisasjonsarbeid, i SV eller annen organisasjon.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne. Erfaring med foredrag og skolering vil være en fordel.

For å lykkes i jobben må du trives med et høyt arbeidstempo, være strukturert og ha motivasjon til å stå på for partiet framover. Som valgkampleder bør du ha fokus på godt samarbeid, strategiutvikling og strategisk tenking.

Arbeidsoppgavene innebærer blant annet:

 • Lede SVs valgkampgruppe og sikre framdrift i den operative valgkampen til SV. Oppfølging av SVs planer for valgkampen.
 • Analyse av velgerdata.
 • Koordinering mellom ulike prosjekter i sekretariatet på stortinget og partikontoret
 • Være aktiv bidragsyter i diskusjoner om valgkampstrategi med partiledelsen
 • Oppfølging av fylkeslag og kandidater, og bidra til valgkampstrategiene til fylkeslagene
 • Videreutvikling av SVs kampanje- og valgkamparbeid

Vi kan vi tilby et kreativt, spennende og hektisk arbeidsmiljø på SVs partikontor. Du vil få en unik mulighet til å påvirke SVs valgkamp og få delta i spennende diskusjoner om SVs langsiktige strategi. Stillingen er en fast fulltidsstilling. Det er fleksitid i stillingen og det må påregnes kvelds- og helgearbeid i forbindelse med reiser, møter og seminarer. Arbeidssted vil være SVs partikontor på Tøyen i Oslo.

SVs partikontor har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

SV jobber for et rettferdig og miljøvennlig samfunn, hvor viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap og hvor vi investerer i barn, kunnskap og en grønn økonomi. SVs partikontor har 12 ansatte, i tillegg til fire fylkesansatte. Vi jobber for å styrke SVs partiorganisasjon og at SV har stor aktivitet i valgkampen.

Stillingen avlønnes i lønnsgruppe 6 etter tariffavtale mellom HK og AAF. Tiltredelse snart, og etter avtale.

Søknadsfrist 30.10.16. Søknader og CV kan sendes daglig leder Nora Fjelddalen (nora.fjelddalen@sv.no) Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte partisekretær Kari Elisabeth Kaski (kari.elisabeth.kaski@sv.no / 909 90 131)

FINN-kode: 84224032

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter