open menu

Stilling ledig i SVs nordnorske prosjekt

I Stortingsvalget 2013 gikk SV til valg på kampanjen og prosjektet ”Ja til Nord-Norge” i de tre nordligste fylkene. Kjernen i prosjektet er at Nord-Norges fremtid skal styres av de som bor der. Prosjektet skal være en løpende mobilisering av både SV og landsdelen.

Stillingen som rådgiver i prosjektet er nå ledig. Rådgiveren er drivkraft og koordinator for de ulike satsingene i prosjektet.

Vi søker en person med grundig kjennskap til landsdelen og til politiske prosesser lokalt og nasjonalt.

Stillingen innebærer:

  • Være en drivkraft i utviklingen av den politiske delen av prosjektet, i samarbeid med fylkesledelsen i de tre nordligste fylkene.
  • Bidra til at det etableres flere SV-lokallag i Nord-Norge.
  • Bistå med administrative oppgaver
  • Koordinere kampanjeperioder mellom valgene og legge til rette for samlinger og møter
  • Bidra til å gjøre Ja til Nord-Norge-budskapet kjent ved offensiv bruk av media

Arbeidsgiveransvaret vil ligge hos SV sentralt ved partikontoret, mens det daglige arbeidslederansvaret vil ligge hos en egen styringsgruppe oppnevnt av de tre nordligste fylkene.

Arbeidssted i Nord-Norge etter avtale.

Vi kan tilby et kreativt, spennende og krevende arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode feriebetingelser. Lønn i henhold til tariffavtale.

Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

For spørsmål kontakt SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski (kari.elisabeth.kaski@sv.no) eller fylkesleder i Nordland Marius Jøsevold (blomsterveien2@gmail.com / 90536432).

Søknad sendes troms@sv.no innen 13. desember 2015.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter