open menu

Prosjektstilling om terror, internasjonal politikk og ekstremisme

SVs stortingsgruppe lyser ut en prosjektstilling med en ramme på to månedsverk. Oppstart medio juni, ferdigstillelse høsten 2016.

Temaet er grenseflatene mellom utenrikspolitikk og justispolitikk, slik som bekjempelse av terror, internasjonal kriminalitet og religiøs og annen ekstremisme.

Hvordan kan Norge ta en mer aktiv og solidarisk rolle innen internasjonale tema som flyktninger, klima, demokrati, menneskerettigheter og fredsarbeid på en måte som ikke står i motsetning til våre sentrale interesser? Hvordan kan vi både ta nye skritt i kampen mot terror, men også se på årsakene til terror og ekstremisme?

Målet er å bidra til utvikling av politikk som kan fremmes på Stortinget, og som kan tas med i vårt politikkutviklingsarbeid som pågår frem mot landsmøtet 2017. Som en del av prosjektet skal det også lages en plan for å spre resultatet i partiorganisasjonen og i media.

Arbeidet skal skje i tett samarbeid med utenriks- og justisfraksjonen på Stortinget.

Lønn etter avtale.

Søknad sendes sekretariatsleder Henriette Killi Westhrin, hewe@stortinget.no, innen onsdag 4. mai.

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter