open menu

Ledig stilling som fylkessekretær for Nordland SV

Fast, 100% stilling

Vil du være med å utvikle SVs partiorganisasjon i Nordland? Har du ideer som kan gi økt aktivitet i lokallaga og fylkeslaget? Har du erfaring fra organisasjonsarbeid? Ønsker du å jobbe for at SV skal få gjennomslag for sin politikk for miljø og rettferdig fordeling? Da er du kanskje personen vi leter etter. 

Arbeidsoppgaver

Fylkessekretæren vil i samarbeid med fylkesstyret i Nordland SV ha ansvar for å styrke arbeidet i lokallaga. Fylkessekretæren er sekretær for fylkesstyret, politisk og organisatorisk rådgiver for fylkespartiet og fylkestingsgruppa, kommunikasjonsansvarlig og ansvarlig for den daglige drifta av fylkeslaget. 

Dette er en fulltidsstilling som byr på varierte arbeidsoppgaver: 

  • Sekretær for fylkesstyret og arbeidsutvalget, og for komiteer og arbeidsgrupper etter avtale.
  • Være med å gjennomføre stortingsvalgkampen 2021. 
  • Arrangere kurs og seminarer, inkludert årsmøte for fylkeslaget
  • Oppfølging og kommunikasjon med lokallag og medlemmer. Dette vil medføre noe reisevirksomhet. 
  • Administrativ drift av Nordland SV i samarbeid med arbeidsutvalget i fylkesstyret.
  • Kontakt med Sosialistisk Ungdom og bindeledd til SV sentralt.
  • Vedlikehold av medlemslister, adresselister og nettsider for fylkespartiet, samt oppfølging av sosiale medier
  • Budsjettstyring og økonomioppfølging 

Hvem er du?

Vi søker en strukturert person med engasjement for de politiske sakene SV jobber for. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver, og vi trenger en ryddig og drivende person. Du må ha gode samarbeidsevner, men samtidig stor evne til å arbeide selvstendig. Administrativ erfaring og/eller erfaring fra organisasjonsarbeid er en forutsetning. 

Du må være innstilt på å gjennomføre alt fra rutineoppgaver og oppfølging av interne og offentlige rapporteringer, til å bidra i den strategiske utviklinga av SVs partiorganisasjon. Økonomiforståelse og kjennskap til bruk av sosiale media, samt presseerfaring er en fordel. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Formålet med stillinga som er å fremme partiets og fylkeslagets politiske syn. Den som skal få stillinga må kunne tilslutte seg hovedtrekkene i SVs politiske prosjekt og programmer.

Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnsammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. 

Vi tilbyr 

En 100 % fast stilling. Det er fleksitid i stillingen, og du må regne med noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med reiser, møter og seminarer. 

Stillinga blir lønna i samsvar med Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor, og lønnsnivå fastsettes etter kompetanse og erfaring. Stillinga er innplassert i et lønnsspenn som ft tilsvarer en årslønn mellom kr 415.218 og kr 576.734.

SV sentralt har arbeidsgiveransvar for fylkessekretæren, mens fylkesstyret har arbeidslederansvar. 

Arbeidssted vil være Bodø. Andre løsninger kan diskuteres. 

Oppstart: September/oktober 2020.

For spørsmål om stillinga, ta kontakt med fylkesleder Åshild Pettersen. Tlf. 90208124

Søknadsbrev og CV sendes innen 7. august via søknadsportal på Finn.no.

Sosialistisk Venstreparti er i vekst og søker deg som vil være med på laget. SV arbeider for et rettferdig og miljøvennlig samfunn der viktige samfunnsoppgaver blir løst i fellesskap, og der vi skaper et samfunn for de mange – ikke for de få. 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter