open menu

Lars Haltbrekken – Sør-Trøndelag

Hvem er Lars Haltbrekken?

I 1988 meldte jeg meg inn i Natur og Ungdom. Siden den gang har jeg mer eller mindre vært full tids engasjert i miljøbevegelsen. De siste 11 årene som leder av Norges Naturvernforbund, Norges eldste og største demokratiske miljøorganisasjon. Jeg er 45 år, gift og far til to.

Hva er dine hjertesaker?

Miljø, solidaritet og rettferdighet. På tvers av landegrensene, generasjonene og innad i Norge.

Hva er de viktigste sakene i ditt fylke?

Kampen mot klimaendringene og arbeidet for å ta vare på den fantastiske naturen i Sør Trøndelag er viktig. Fylket har alt fra fjell til kyst og er rikt på flott natur. Sør-Trøndelag er et fylke med en rik kyst som vi skal ta vare på. Vi skal være med å beskytte sårbare havområder mot oljevirksomhet. Et godt kollektivtilbud i hele fylket, ikke minst arbeidet for å få på plass en bybane i Trondheim er viktig. Også i Sør Trøndelag, spesielt i Trondheim merkes den vanvittige økningen i boligprisene. Sosial og miljøvennlig boligbygging er viktig.

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn?

Kampen for å unngå de alvorlige klimaendringene og tapet av natur er blant de største utfordringene vi står foran. Oljeindustrien har for stor makt og vi ser at det igjen er nødvendig å slåss for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja fritt for oljevirksomhet. I tillegg ser vi at forskjellene mellom fattige og rike øker igjen – det er forskjeller jeg vil være med på å gjøre noe med.

Hva er dine løsninger?

Mer fellesskapsløsninger og en rettferdig fordeling av samfunnets og verdens ressurser er min rettesnor. Løsningene på miljøproblemene ligger i rettferdig fordeling av klodens ressurser.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter