open menu

Lars Egeland

Hvem er Lars Egeland?

Jeg er 59 år, jobber som bibliotekar, er gift og har barnebarn som jeg bruker mye tid på. Jeg har vært aktiv i SV i hele mitt liv og har blant annet vært I Tønsberg bystyre og møtende vararepresentant til Stortinget. Jeg har levd ei god stund, men er fortsatt like tent på politisk kamp nå – som da jeg var tenåring.

Hva er dine hjertesaker? 

For mange år siden ga Tønsbergs Blad meg tilnavnet «Øko-Lars» – et navn jeg bærer med glede. Miljøvern og klimasak opptar meg, men også økonomisk politikk, velferd og rettferdig fordeling. Budsjett og økonomisk politikk er musklene for å gjøre politiske endringer!

Jeg er også nestleder i Norsk Bibliotekforening og er opptatt av kunnskapspolitikk. Et sosialistisk og grønt parti må være opptatt av å dele tilgang til kunnskap. I en tid hvor løgn ofte trumfer fakta, er det avgjørende at folk faktisk får gratis tilgang til solide kunnskapskilder.

Hva er de tre viktigste sakene i i ditt fylke? 

SV har vært Vestfoldbanens viktigste forkjemper. Nå handler det om fullt dobbeltspor til Skien og om sammenkopling med Sørlandsbanen slik at vi får en bane Oslo-Stavanger som kan betjene over halvparten av Norges befolkning og kunne utkonkurrere flyet.

Hvis vi velger å bygge bru fra Østfold til Vestfold vil klimagassutslippene øke, og pengene som kunne bli brukt til jernbane vil gå med til vei. Derfor må vi si nei til både ny bru og til en tredje rullebane på Gardermoen!

Vestfold er et fylke med store naturverdier, både langs kysten og i innlandet. Vi tok initiativet til Færder nasjonalpark, nå vil jeg ha en nasjonalpark også for Mølen ved Larvik. Vi må bevare kystsonen, og også legge til rette for økt friluftsliv i indre Vestfold med etablering av et Friluftsråd!

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn? 

De to største utfordringene er de to viktigste grunnene til å stemme SV. Vi må redusere klimagassutslippene og lage et lavutslippssamfunn som er et bedre samfunn. Vi må bekjempe økte forskjeller og gi alle like muligheter.

Hvordan vil du løse dem?

Disse to områdene er de der det prates mest og gjøres minst. Vi må handle! Vi må legge til rette for at folk kan ta miljøvennlige valg og det kan i noen tilfeller bety økte avgifter, men da må det kompenseres slik at de med dårligst råd kommer bedre ut. Det er de med de laveste inntektene som står for minst utslipp.

Jeg vil ha en økt flyseteavgift begrensa til de flystrekningene der det går tog, og pengene skal øremerkes lyntog

Ulikhetene kan reduseres om vi tør å bruke verktøykassa som ligger i den økonomiske politikken som for eksempel økt barnetrygd og en mer rettferdig beskatning som gir større lettelser til de som har minst.

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter