open menu

Sakspapirer – Landsmøte 2021

Saksliste til møtet

Sak 1  – Åpning, konstituering og leders tale
Sak 2 – Arbeidsprogram 2021-2025
Sak 3 – Maktuttalelse
Sak 4 – Uttalelser*
Sak 5 – Vedtekter
Sak 6 – Beretning
Sak 7 – Regnskap
Sak 8 – Valg
Sak 9 – Innkomne saker

* Vedtektene slår fast at landsmøtet skal behandle uttalelser jfr. § 7-4. Landsstyret innstiller på at behandlingen av innkomne uttalelser består i at de oversendes landsstyret grunnet digital gjennomføring av landsmøtet.

Her finner du oversikt over alle frister fram mot landsmøtet.

Sakspapirer og levering av forslag

Sak 1: Konstituering

Landsstyrets forslag til konstituering.

Her finner man landsstyrets innstilling på blant annet tidsplan, redaksjonskomiteer og forretningsorden.

Sak 2: Arbeidsprogram 2021-2025

Landsstyrets forslag til arbeidsprogram.

Innkomne endringsforslag til arbeidsprogrammet. 

Sak 3: Maktuttalelse

Landsstyrets forslag til maktuttalelse.

Lokallag, fylkeslag, utvalg og medlemmer kan fremme endringsforslag til hoveduttalelsen. Frist for endringsforslag er 11. april 2021.

Klikk her for å levere endringsforslag til maktuttalelsen. 

Sak 4: Uttalelser

Innkomne forslag til uttalelser.

Lokallag, fylkeslag, utvalg og landsmøtedelegater kan fremme endringsforslag til innkomne uttalelser. Frist for å fremme endringsforslag til uttalelsene er 11. april 2021.

Klikk her for å levere endringsforslag til innkomne uttalelser. 

Landsstyret innstiller på at landsmøtets behandling av innkomne uttalelser består i at de oversendes landsstyret grunnet digital gjennomføring av landsmøtet.

Sak 5: Vedtekter

Endringsforslag til vedtektene. 

Klikk her for gjeldende vedtekter.

Sak 6: Beretning

Landsstyrets beretning 2019-2020.

Sak 7: Regnskap

Regnskap for 2019 og 2020. 

Sak 8: Valg

Innstilling fra den forberedende valgkomiteen. 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter