open menu

Landskonferanse om etnisk likestilling

SVs landskonferanse 2014 går av stabelen 5. april 2014.

Konferansen er åpen. Presse, ikke-medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på konferansen. Spre gjerne invitasjonen til flere SVere!

Vi samles fra klokka 11.00 til 17.00 på Antirasistisk senter sine lokaler på Storgata 25 i Oslo.

Stortingsrepresentant Karin Andersen kommer. Akhtar Chaudhry kommer. Ahmad Ghanizadeh kommer. Gülay Kutal kommer. SVs utvalg for etnisk likestilling kommer. Kommer du?

Vi trenger forhåndspåmelding, av hensyn til mat mv. Du kan fortsatt melde deg på her.

Det koster 150 kroner. Beløpet betales på konferansen. Personer som ikke har fast inntekt, går gratis.
Har du spørsmål ta kontakt med Gülay Kutal, leder for SVs etniske likestillingsutvalg (Mobil: 92604778, e-post: kutgul@gmail.com)

Program

11.00 Registrering og kaffe

11.15 – 12.45 Erfaringer som politiker med minoritetsbakgrunn
Akhtar Chaudry og Gülay Kutal

12.45 – 13.15 Lunsj

13.15 – 13.45 FNs rasediskrimineringskomité sin vurdering av Norge og anbefalinger
Anne Marie Mollén, Antirasistisk senter

13.45 – 15.00 Hva oppnådde vi i åtte rødgrønne år? Hva kan vi vente i fire blåblå år?
Ahmad Ghanizadeh og Karin Andersen

15.00 – 15.15 Pause

15.15 – 16.00 Gruppearbeid om politiske saker:

  • Asylpolitikk: Sanja Pasovic
  • Kvinnekrav: Hiam Al-chirout og Randi Benjaminsen
  • Arbeid: Mizanur Rahaman

16.00-16.45 Gruppearbeid
Nå frem og fremme minoriteter i politikken
Joel Ene, Aksel Hagen og Knut Kjeldstadli

16.45-17.00 Oppsummering

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter