open menu

Studentlag i SV

Oslo Sosialistiske Studenter
Leiar: Frida Nodeland Indregard
E-post: oslo.sosialistiske.studenter@gmail.com
Telefon: 95914671 

SVs studentlag i Trondheim
Leiar: Henrik Olafsen Elman
E-post: tsv-student@sv.no
Telefon: 95471830

NMBU Sosialistiske Studenter
Leiar: Audun Hammer Hovda
E-post: hammerhovda@gmail.com
Telefon: 93259046

Høyden SV i Hordaland:
Leiar: Augusta Moen Opsahl 
E-post: hoydensosialist@gmail.com
Telefon: 97425485

UiT Sosialistisk Venstreparti
Leiar: Ada Sofie Jacobsen
Telefon: 48431024 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter