open menu

Stortingssekretariatet

Stortingsekretariatet gir bistand til SV sine stortingsrepresentantar.

Bjarne Kristoffersen
Sekretariatsleiar
Telefon: 23313482
Mobil: 952 87 110
E-post: bjarne.kristoffersen@stortinget.no

Yngvil Longva
Personal- og administrasjonsrådgjevar
Telefon: 23313458
Mobil: 922 45 024
E-post: yngvil.longva@stortinget.no

Sissel Bugge
Spesialrådgjevar – økonomi og personal
Telefon: 23313457
Mobil: 402 28 646
E-post: sb@stortinget.no

Kommunikasjonsavdelinga:

Siri Gjørtz 
Kommunikasjonssjef
Telefon: 23313472
Mobil: 920 48 949
E-post: siri@stortinget.no

Martin Grüner Larsen
Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 23313475
Mobil: 986 20 468
E-post: martin-g.larsen@stortinget.no

Runa Røed
Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 23313412
Mobil: 472 86 663
E-post: runa.roed@stortinget.no

Natalia Aakre
Innhaldsprodusent sosiale medium
Mobil: 406 25 182
E-post: natalia.aakre@stortinget.no

Johan Granerud
Innhaldsprodusent
Mobil: 91704355
E-post: johan.granerud@stortinget.no

Politiske rådgjevarar:

Trine Østereng
Politisk rådgjevar kontrollkomiteen
Telefon: 23313484
Mobil: 480 25 365
E-post: trine.ostereng@stortinget.no

Liv Guneriussen 
Politisk rådgjevar utdanningskomiteen
Telefon: 23313476
Mobil: 452 57 794
E-post: liv.guneriussen@stortinget.no

Andrea Sjøvoll (vikar)
Politisk rådgiver næringskomiteen
Telefon: 23313467
Mobil: 986 97 369
E-post: andrea.sjovoll@stortinget.no

Wanda Voldner
Politisk rådgjevar helsekomiteen  og familie- og kulturkomiteen (unnateke familie)
Telefon: 23313474
Mobil: 997 26 531
E-post: wanda.voldner@stortinget.no

Dag Seierstad
Politisk rådgjevar EU/EØS og utanriks
Telefon: 23313459
Mobil: 976 72 564
E-post: dag.seierstad@stortinget.no

Mari Gjerdåker (vikar)
Politisk rådgjevar energi- og miljøkomiteen
Mobil: 413 14 982
E-post: mari.gjerdaker@stortinget.no

Peder Østebø (vikar)
Politisk rådgjevar utanriks- og forsvarskomiteen
Mobil: 902 95 176
E-post: peder.ostebo@stortinget.no

Roman Linneberg Eliassen
Politisk rådgjevar finanskomiteen
Mobil: 472 31 810
E-post: roman.linneberg.eliassen@stortinget.no 

Hilde Mari Bjørke (vikar)
Politisk rådgjevar arbeids- og sosialkomiteen
Mobil: 473 56 391
E-post: hilde.mari.bjorke@stortinget.no

Solveig Igesund
Politisk rådgjevar justiskomiteen og familie- og kulturkomiteen (unnateke kultur) 
Telefon: 23313419
Mobil: 970 35 654
E-post: solveig.igesund@stortinget.no

Lise Østby
Politisk rådgjevar tranport- og kommunikasjonskomiteen og kommunal- og forvaltingskomiteen
Mobil: 984 25 612
E-post: lise.ostby@stortinget.no

Kine Sperre Horsbøl
Politisk rådgjevar kommunal- og forvaltningskomiteen (innvandring/integrering)
Telefon: 23313408
Mobil: 976 01 573
E-post: kine.horsbol@stortinget.no

Idunn Myklebust
Politisk rådgjevar
Telefon: 23313411
Mobil: 416 40 991
E-post: idunn.myklebust@stortinget.no

Arne Lein
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar arbeids- og sosialkomiteen
Mobil: 907 96 598
E-post: arne.lein@stortinget.no

Ivar Johansen
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar helse- og omsorgskomiteen
Mobil: 906 61 520
E-post: ivar.johansen.sv@stortinget.no

I permisjon:

Ingrid Tungen
Politisk rådgjevar energi- og miljøkomiteen

Ane Lindholt
Politisk rådgjevar arbeids- og sosialkomiteen

Reber Roald Iversen
Politisk rådgjevar næringskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen

Organisatorisk avdeling:

Hans Vold Husum
Leiar for organisatorisk avdeling og personleg rådgjevar for Lysbakken
Telefon: 23313451
Mobil: 958 54 095
E-post: hans@stortinget.no

Anniken Gurijordet
Organisatorisk rådgjevar
Telefon: 23313473
Mobil: 924 92 350
E-post: anniken.gurijordet@stortinget.no

Selma Ugland
Konsulent for Haltbrekken og Kaski
Telefon: 23313463
Mobil: 994 67 817
E-post: selma.ugland@stortinget.no

Heidi Bakke
Konsulent for Eide
Telefon: 23313483
Mobil: 906 51 142
E-post: heidi.bakke@stortinget.no

Aline Håkestad

Konsulent for Fylkesnes, Andersen og Nævra
Telefon: 23313498
Mobil: 920 51 959
E-post: aline.hakestad@stortinget.no

Mie Solum Tidemann
Konsulent for Fagerås, Lerbrekk, Wilkinson og Øvstegård
Telefon: 23313410
Mobil: 975 21 893
E-post: mie.solum.tidemann@stortinget.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter