open menu

Stortingsrepresentantane

Audun Lysbakken. Foto
Audun Lysbakken. Foto
Audun Lysbakken

Parlamentarisk leder

Representant fra Hordaland

Medlem av utenriks- og forsvarskomiteen

E-post: audun.lysbakken@stortinget.no

Telefon: 23313032

Pressebilder

Karin Andersen. Foto
Karin Andersen. Foto
Karin Andersen

Representant fra Hedmark

Leder av kommunal- og forvaltningskomiteen

E-post: karin.andersen@stortinget.no

Telefon: 23313074

Pressebilder

Torgeir Knag Fylkesnes. Foto
Torgeir Knag Fylkesnes. Foto
Torgeir Knag Fylkesnes

Representant fra Troms

Medlem av næringskomiteen

E-post: torgeir-knag.fylkesnes@stortinget.no

Telefon: 91617294

Pressebilder

Freddy Øvstegård. Foto
Freddy Øvstegård. Foto
Freddy Øvstegård

Representant fra Østfold

Medlem av familie- og kulturkomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen

E-post: freddy.andre.ovstegard@stortinget.no

Telefon: 90110891

Pressebilder

Arne Nævra. Foto
Arne Nævra. Foto
Arne Nævra

Representant fra Buskerud

Medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen

E-post: arne.naevra@stortinget.no

Telefon: 99253738

Pressebilder

Solfrid Lerbrekk. Foto
Solfrid Lerbrekk. Foto
Solfrid Lerbrekk

Representant fra Rogaland

Medlem av arbeids- og sosialkomiteen

E-post: solfrid.lerbrekk@stortinget.no

Telefon: 92290472

Pressebilder

Nicholas Wilkinson. Foto
Nicholas Wilkinson. Foto
Nicholas Wilkinson

Representant fra Akershus

Medlem av helse- og omsorgskomiteen

E-post: Nicholas.Wilkinson@stortinget.no

Telefon: 91542044

Pressebilder

Petter Eide. Foto
Petter Eide. Foto
Petter Eide

Representant fra Oslo

Medlem av justiskomiteen

E-post: petter.eide@stortinget.no

Telefon: 41248794

Pressebilder

Kari Elisabeth Kaski. Foto
Kari Elisabeth Kaski. Foto
Kari Elisabeth Kaski

Representant fra Oslo

Medlem av finanskomiteen

E-post: Kari-Elisabeth.Kaski@stortinget.no

Telefon: 90990131

Pressebilder

Mona Fagerås. Foto
Mona Fagerås. Foto
Mona Fagerås

Representant fra Nordland

Medlem av utdannings- og forskningskomiteen

E-post: mona.fageras@stortinget.no

Telefon: 41411435

Pressebilder

Lars Haltbrekken. Foto
Lars Haltbrekken. Foto
Lars Haltbrekken

Representant fra Sør-Trøndelag

Medlem av energi- og miljøkomiteen

E-post: lars.haltbrekken@stortinget.no

Telefon: 91612191

Pressebilder