open menu

Karin Andersen – Hedmark

Hvem er Karin Andersen?

Jeg er 64 år, og bor på Hamar. Veteran på Stortinget med 20 års fartstid. Før det satt jeg 16 år i kommunestyret i Kongsvinger og 8 år på Fylkestinget i Hedmark. Før jeg ble valgt inn på Stortinget har jeg jobbet 20 år som assistent i barnehage.

Hva er dine hjertesaker?

Jeg er glødende opptatt av frihet. Skal friheten gjelde alle må vi ha rettferdig fordeling av penger og makt, likestilling og sterke felleskap. Skal friheten gjelde som kommer etter oss må vi stoppe farlige klimautslipp, starte grønne arbeidsplasser, ta vare på norsk matproduksjon og bygge en moderne jernbane.

Hva er de viktigste sakene i ditt fylke?

Alle skal ha lik rett på god velferd, uansett hvor man bor. Hedmark er et distriktsfylke med store avstander. Skal folk kunne leve og bo her så må alle ha gode barnehager, flotte sykehjem, og skoler hvor det er tid til ungene. For å få til det må kommunene løftes. SV vil derfor bevilge mer enn noe annet parti til kommunene. Det er der velferden skapes. Vi bor i et jernbanefylke, men blir samtidig nedkjørt av trailere. Vi må få gods over på bane, og få på plass Intercity-tog. Det er sånn vi får ned klimagassutslippene, får frakta tømmeret, og gjør hverdagen bedre for folk flest.

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn?

Det er at friheten ikke er for alle, og at forskjellene i samfunnet blir større og større. Friheten gjelder ikke for uføre som har fått dårligere økonomi med dagens regjering, den gjelder ikke de som ikke har råd til å betale for ferie eller for skoleturer, eller for dem som må bruke rullestol og som ikke kan dra på besøk fordi ingen boliger er tilrettelagt. Derfor må vi sørge for mindre forskjeller, og faktisk frihet for alle – ikke kun de med midler.

Hva er dine løsninger?

Vi må fordele penger og makt bedre. Det kan ikke fortsatt være sånn at det viktigste for om en person lykkes er hvilken familie de tilhører. Dette får vi til ved en kompromissløs omfordeling av penger i samfunnet. For den neste generasjonen må vi få ned klimagassutslippene. Det gjør vi med en storstilt utbygging av tog, og satsning på gode byer. Det holder likevel ikke uten en stor satsning på grønne arbeidsplasser, her må staten på banen om vi skal få til et løft.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter