open menu

Kari Elisabeth Kaski – Oslo

Hvem er Kari Elisabeth Kaski?

Jeg er snart 30 år, har en hund og samboer. Opprinnelig er jeg fra Kirkenes, men har bodd i Oslo i 10 år og elsker byen. Nå bor vi på Kampen, men snart flytter vi til Veitvet i Groruddalen. Jeg tilbragte ungdomstida i Operasjon Dagsverk og Natur og Ungdom, og senere har jeg vært miljøverner og aktivist på heltid som blant annet nestleder i miljøstiftelsen ZERO. Jeg har vært partisekretær i SV de siste 2 årene, og gleder meg nå til å få representere Oslos befolkning og SV på Stortinget.

Hva er dine hjertesaker?

Jeg mener vår aller viktigste oppgave er å bekjempe klimaendringene på en måte som reduserer forskjellene mellom folk og land. Det betyr en klimapolitikk for folk flest kombinert med en politikk for omfordeling. Og i disse tider, med valget av Trump i USA, vil jeg også si kampen for å styrke kvinners rettigheter, en mer selvstendig og solidarisk utenrikspolitikk og en mer rettferdig asyl- og flyktningepolitikk.

Hva er de tre viktigste sakene i i ditt fylke?

Oslo er en fantastisk by i vekst, som kan bli grønnere og mer rettferdig. Jeg vil at Oslo skal bli verdens første nullutslippshovedstad. Oslo skal bli en by med et rettferdig boligmarked for alle. Og Oslo skal være en by hvor fellesskapsløsningene styrkes, hvor det er de folkevalgte, og ikke kommersielle krefter, som får avgjøre hvordan byen ser ut eller hvilke tjenester som tilbys.

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn?

Det er at forskjellene mellom folk og land og klimagassutslippene øker. Og i en tid hvor de rikeste blir rikere og de fattigste blir fattigere er det veldig alvorlig at vi har politikere i USA og Norge som med ord og politikk skaper enda større avstander mellom folk. Jeg frykter en mer polarisert framtid, hvor folk opplever at politikerne ikke tar tak i problemene deres, mens de rikeste har råd til å kjøpe seg tjenestene de trenger.

Hva er dine løsninger?

Vi må styrke fellesskapet og demokratiet! Med andre ord, vi trenger et sterkt SV med hånda på rattet etter valget. Vi skal skape et samfunn hvor forskjellene blir mindre og der færre barn må vokse opp i fattigdom. Gjennom omfordeling skal vi skape et samfunn der vi i fellesskap sikrer alle gode barnehager, skoler og helsetjenester. Så skal vi føre en ambisiøs klimapolitikk som faktisk kutter klimagassutslippene, og ta vare på naturen.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter