open menu

Integrering fra dag én

Flyktninger som har fått opphold i Norge, må få komme i gang med sitt nye liv. Ingen tjener på at flyktninger blir sittende passive på mottak. De voksne må få norskopplæring og arbeidstrening, og barna må få tilbud om skole og barnehage. Ingen kommune skal kunne nekte å bidra i bosetting av flyktninger.

Integrering nytter, hvis alle bidrar

Verden står ansikt til ansikt med den største humanitære krisen siden andre verdenskrig. Seksti millioner mennesker er på flukt, og halvparten av dem er barn. Flyktningkrisen setter oss alle på prøve. Alle land har et ansvar for å hjelpe, og her i Norge må alle kommuner stille opp. Sammen kan vi hjelpe mennesker på flukt til en ny, trygg start på livet.

Integrering er ikke lett, men vi vet hva som virker. Arbeid og språkopplæring er nøkkelen. SV mener alle som har fått opphold så raskt som mulig må komme i gang med sitt nye liv. Barna må få barnehageplass eller tilbud om skole. Foreldrene må få skikkelig norskopplæring og tilbud om arbeidstrening. Dette er rettigheter, men også plikter.

Det verste som kan skje er at flyktningene blir sittende passive på asylmottaket. I dag sitter 5.000 mennesker og venter på å bli bosatt i en norsk kommune. Halvparten har ventet i mer enn et halvt år. Mange er barn. I dag kan en kommune nekte å ta imot flyktninger, slik at andre kommuner må ta imot flere. Slik kan det ikke være. Bosetting av flyktninger må være et kommunalt ansvar på like linje med eldreomsorg eller skole. Alle må bidra til integreringen. Da kan vi lykkes.

En solidarisk og rettferdig flyktningpolitikk

Norge er et av verdens rikeste land, og vi har et ansvar for å bidra i innsatsen for mennesker på flukt. Norge må bidra mer med hjelp til nærområdene og de landene menneskene flykter fra. Og vi bør også gi opphold til flere mennesker på flukt. Mange søker asyl i Norge uten å ha et reelt beskyttelsesbehov. En rettferdig flyktningpolitikk krever at vi prioriterer å hjelpe dem som trenger det mest. Personer uten reelt beskyttelsesbehov bør derfor sendes tilbake så raskt som mulig.

 

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les SVs arbeidsprogram

Les SVs prinsipprogram

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter