open menu

Stange SV

Stange SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallagsstyret

Leder: Helge Bjørnsen
E-post: korus.helge@gmail.com

Følg Stange SV på Facebook.

Stange SVs toppkandidater sammen med partileder Audun Lysbakken.

Kommunestyret

Stange SV har to representanter i kommunestyret: Amund Røhr Heggelund og Helge Bjørnsen. Amund leder planutvalget og Helge er medlem i formannskapet. Les mer om Amund her.

Klikk på bildet for å lese mer om førstekandidat Amund.

Valgprogram 2019-2023

Hovedsakene og sakene i dette arbeidsprogrammet er førende for Stange SVs arbeid i perioden 2019-2023. Det vil vises ved forslag i kommunestyret og andre fora, samt budsjettprioriteringer.

Her kan du laste ned valgbrosjyra vår.

Stange SV tar kampen for barnas framtid

Stange SV vil føre en politikk for de mange – ikke for de få. Vi kjemper for god helse, utdanning og trygghet for alle. SV vil stå imot kommersialisering og privatisering, og sørge for at verdiene eies av fellesskapet. Vi vil gjøre forskjellene i makt og rikdom mindre og møte splittelse med sterke fellesskap.

Stange SV vil sette de små først i alle avgjørelser – fordi vi vet at en god barndom varer hele livet. En kommune som gir en trygg oppvekst for alle barn er avgjørende for å bygge ned klasseskiller og skape inkluderende lokalmiljø.

For å prioritere barna og ta avgjørelser som vil trygge deres framtid, vil SV ta vare på natur og klima, satse på skoler og en inkluderende fritid, sørge for trygge arbeidsplasser og levende kulturliv, og skape god folkehelse og en trygg alderdom.

Stange kommune skal gi innbyggere i alle aldre en trygg hverdag, med sikkerhet for at fellesskapet vil bidra til gode løsninger ved livets viktige faser.

Stange SVs tre hovedsaker i perioden 2019-2023 er:

En trygg oppvekst

En god barndom varer livet ut. Stange SV mener at vi må bygge et godt oppvekstfelt som ser hele barnet. For å få til dette må vi etablere et tydelig samarbeid mellom skole, barnehage, fritid og hjemmet. Minnet om en god barndom er ofte avgjørende for om du kommer tilbake til hjemplassen din. Det er derfor viktig at vårt felles oppvekstpolitiske mål skal være at alle som vokser opp i Stange kommune kan minnes en god barndom fylt med lek, muligheter, mestring og utvikling.

SV vil øke barn og unges kompetanse på psykisk helse, og satse på tidlig innsats gjennom forebygging og lavterskeltilbud for lettere psykiske utfordringer. Når behovet er større, skal hjelpen komme raskt.

Stange SV vil:

 • Fjerne trekket i barnetrygd når sosialhjelp beregnes
 • Gi kommunal støtte til fritidsklubber og ungdomshus i nærmiljøene
 • Etablere utstyrsordningen BUA (Barn-og-Unge-i-Aktivitet) i Stange og Ottestad
 • Innføre en kommunal ordning for betaling av deltakeravgift for barn i frivillige organisasjoner og idrettslag, slik at alle kan delta.
 • Fortsette arbeidet med et nytt kulturhus på Tingvold. Stange SV ønsker at dette skal bli Stanges nye grendehus som kan romme ulike former for barne- og ungdomskultur og stimulere til kreativitet.

Rettferdig fordeling

Norge er et land med relativt små forskjeller sammenlignet med andre land. Men forskjellene øker med et høyrestyrte Norge. De økende forskjellene rammer hardest de som har minst, men det skader også fellesskapet. Et samfunn med små forskjeller og stor tillit er best for alle.

Derfor må vi løse velferdsoppgavene i fellesskap og bruke de store pengene på skole, helse og eldreomsorg. Vi må ha et skattesystem som fungerer for alle, og et fellesskap som ikke gir opp noen. I Stange kommune skal alle ha mulighet til å lykkes i livet.

Stange SV vil:

 • Gjøre det enklere for unge, lavlønte og enslige å etablere seg i Stange kommune.
 • Bidra til at skolene kan legge til rette for at sosial bakgrunn har minst mulig å si for læring og elevenes utvikling.
 • Sørge for at kommunale programmer for å hjelpe folk inn i arbeidslivet styrkes og at hindringer inn til arbeidslivet fjernes.
 • Fremtidige stillinger skal fortrinnsvis være hele og faste. Eksisterende deltidsstillinger skal fylles opp.

Grønn framtid

Selve livsgrunnlaget vårt trues av naturødeleggelser og klimaendringer. Men løsningene er heldigvis tilgjengelige, og de vil vi i SV sørge for at innføres så raskt som mulig slik at Stange kan bli en foregangskommune på klima og miljø. Investeringer i fornybar energi, vern av viktig natur og bærekraftig bruk av naturressursene vil betale seg i framtiden, ved at kommende generasjoner kan fortsette å høste av den rike naturen, puste frisk luft og drikke rent vann.

Stange SV vil:

 • Gjøre Stange til en klimanøytral kommune med nullutslipp av plast og annet avfall.
 • Sørge for at kommunen har en etisk og bærekraftig forvaltning av alle kommunale investeringer i fond og av kommunale tjenestepensjonsordninger.
 • Støtte etablering av miljøvennlige bedrifter
 • Fase ut fossile bensin- og dieselbiler i kommunens egen kjøretøypark
 • Etablere et kommunalt depot for sortering av landbruksplast og andre gode løsninger for avfallshåndtering for næringslivet.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter