open menu

Niklas Aas Skovdahl

Øyer SVs 2. kandidat til høstens kommunevalg.

Følg Øyer SV på Facebook
Her kan du lese mer om Øyer SV og finne deres valgprogram.

Niklas Aas Skovdahl (26) er utdannet innen økonomi og jobber som driftsleder på Venabu Fjellhotell. Han er eldst i en stor søskenflokk og er vant til med mye folk og liv rundt seg.

Jobben er for Niklas en slags livsstil. Det handler om å komme i kontakt med mennesker og gjøre gjestenes opphold til hyggelige minner. Fritiden går med til å gå lange fotturer, ta bilder og lære nye språk.

Niklas er også lokallagsleder i Øyer SV og tidligere leder av Oppland SU.

Slik svarer Niklas på spørsmålet: «Hva er viktig for Øyer SV de neste fire åra og hva er dine hjertesaker?»

Øyer trenger en helhetlig politikk som bidrar til å øke tilflytting og skape nye arbeidsplasser i kommunen. Det er viktig å huske at næringslivet er grunnlaget for velferden i samfunnet. Ved å tilrettelegge for nye bedrifter og næringer kan vi på sikt også tilby flere og bedre tjenester til innbyggerne i kommunen. Utbygging av E6 står på trappene. Dette er en stor mulighet til ny sentrumsutvikling med trygge veier, sykkel- og gangstier, handelsområder og grøntarealer.

Naturen og klimaet er under press. I den kommende perioden er det viktig at vi bruker tid på å utarbeide en ny og offensiv klima- og miljøplan for kommunen. Dagens plan er mer enn ti år gammel og følges ikke opp i tilstrekkelig grad. Hensynet til naturen bør være overordnet alle beslutninger som tas. Vi må skjerme de enestestående fjellområdene våre for videre utbygging, men vi må også legge til rette før økt bruk av naturen. Det er synd det ikke finnes et kart over alle de fine turmulighetene som finnes i Øyer og på Tretten. Det bør bygges en sammenhengende gang- og sykkelveg langs Lågen, mellom Tingberg og Navet, med tilkomst fra Trodal-feltet.

Mange familier i Øyer sliter med ting som dessverre blir hysjet ned. Det er helt avgjørende at vi kan snakke åpent om dette og ta disse problemene på alvor. Vi må få på plass et lavterskeltilbud for familier som sliter med rus, mobbing eller psykiske problemer. Som samfunn må vi hjelpe disse med å få livsgleden tilbake.

Jeg har et stort engasjement for folk som føler seg ensomme og familier som sliter med økonomien. Øyværinger er rause og det er viktig at vi støtter tiltak som bidrar til å gjøre disse gruppenes hverdag bedre. 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter