open menu

Hamar SV

Hamar SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt

Lokallagsleder: Anne Bi Hoffsten
E-post: anne.bi.hoffsten@sykehuset-innlandet.no

Følg Hamar SV på Facebook

Kommunestyret

Hamar SV har en representant i kommunestyret: Tom Sagen. Her kan du bli bedre kjent med Tom.

Valgprogram 2019

Her kan du laste ned Hamar SVs valgbrosjyre.

Oppvekst – kampen mot forskjellene

En god barndom varer hele livet, derfor er det viktig at Hamar er en by som tar vare på de minste menneskene i kommunen vår. Hamar skal være en god kommune å vokse opp i for alle. I Hamar er det over 400 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Dersom vi skal lykkes med å skape en god oppvekst for alle, er vi nødt til å ta kampen mot forskjellene.

Hamar SV vil derfor jobbe for at:

 • Barnetrygd skal til barna, og ikke regnes som foreldrenes inntekt når sosialhjelp beregnes.
 • Skolemat til alle, lekser gjøres på skolen.
 • Sosial boligpolitikk, og bidra til boliger som skaper gode felleskap og reduserer ensomhet.
 • En dør inn til lett tilgjengelig hjelp for de som trenger det, etter modell av Stangehjelpa.
 • Vi vil dyrke engasjement og frivillighet. Fritidsaktiviteter og ferietilbud for alle barn.
 • Legge til rette for at 10.klassinger ved Hamars skoler skal kunne delta på fredsreiser.

Miljø og byutvikling

Hamar skal være en menneskevennlig by, der hvor det er lett å leve miljøvennlig. Miljøproblemet rammer der vi bor, og mange av løsningene finnes lokalt. Byutvikling og miljø henger sammen, og må gjøres med respekt for fortiden, men med blikket fremover.

SV vil at Hamar skal være med å løse klima- og miljøutfordringen, dette kan vi sikre gjennom å:

 • Ha forpliktende og ambisiøse klimaplaner, og videreføre ordningen med klimaregnskap
 • Satse på Hamar som sykkelby
 • Styrke sentrum ved å stenge Strandgata for biltrafikk
 • Sikre kollektivtransporten fremkommelighet og forkjørsrett over bilen
 • Dobbeltspor så raskt som mulig, helst i trase øst.
 • Bevare grønne lunger og rekreasjonsområder, herunder Furuberget, Frøbergsberget og Klukhagen.

1. mai på Hamar. SVs leder Audun Lysbakken og Hamar SVs leder Birgit Valla gikk først i toget under parolen «Sterkere fellesskap».

Arbeidsliv

Hamar SV vil ha et trygt og godt arbeidsliv, men også en arbeidsdag som skal ha en morgendag. I dag avslutter mange arbeidslivet som uføre og ikke som alderspensjonister.

 • Det skal lyses ut hele og faste stillinger i Hamar kommune.
 • Nei til bruk av innleie, ja til fast ansatte vikarer.
 • 6 timers arbeidsdag på utvalgte arbeidsplasser i kommunen, i tett samarbeid med tillitsvalgte.
 • Nei til privatisering og konkurranseutsetting av velferd og tjenester.
 • Legge til rette for grunderskap – videreutvikle og støtte Hamar Regionen Utvikling (HRU).
 • Jobbe for at Norsk Luftambulanse etablerer sin nye Østlandsbase på Hamar Lufthavn.

Hamar er en del av en større verden, det er viktig for SV at Hamar er en raus by som vil ta imot og hjelpe flyktninger.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter