open menu

Framtidsskolen

Den norske fellesskolen er god. Men dessverre er det for mange barn som går på skoler med for få lærere. Lærerne får for lite tid og oppmerksomhet til hvert enkelt barn, og undervisningen blir lite tilpasset elevenes ulike behov.

Det er lite rom for praktisk læring, fysisk aktivitet og trivsel i dagens skoledag. For mange mål, tester og kontroll stjeler tid fra lærerne og gjør undervisningen standardisert. I tillegg tilbringes en stor del av skoledagen på SFO, som er både dyrt og av varierende kvalitet.

Høyresiden forstår ikke at problemet i skolen er at det er for få lærere og at de har for lite tid. I stedet mener høyresiden problemet er at lærerne ikke er flinke nok og at det ikke er nok vekt på tradisjonell, teoretisk undervisning. Vi mener det er tid for forandring.

Framtidsskolen er alternativet til høyreskolen. Vi vil lage en bedre skoledag for elevene. En skole hvor alle barn kan lære, lykkes og trives. En skole som ikke gir opp et eneste barn. Framtidsskolen vil bety en bedre skoledag for barna, en bedre arbeidsdag for lærerne og en bedre hverdag for familiene.

 

 

  • Flere lærere med mer tid til hver enkelt elev. Dette må sikres gjennom en nasjonal regel for flere lærere på hver enkelt skole. Det skal være maks 15 elever per lærer på 1.-4.trinn og maks 20 elever per lærer i resten av grunnskolen for å sikre tett oppfølging.

 

  • Tillitsreform i skolen. Lærerne fortjener det nødvendige handlingsrommet de trenger for å ha en undervisning som er tilpasset det enkelte barnet. Vi vil fjerne byråkrati for å gi mer tid og mulighet for lærerne til å gjøre jobben sin uten detaljstyring, test- og skjemavelde.

 

  • En mer praktisk og variert skoledag: Heldagsskolen. En gradvis utvidelse av skoledagen skal brukes til mer praktisk læring, mer kreativitet, kunst og kultur, en times fysisk aktivitet hver dag, gratis mat og tid til å gjøre øvingsarbeidet på skolen sammen med læreren. Samtidig gir det familier en bedre hverdag og mer tid sammen.

 

  • Skolelekser framfor hjemmelekser. Ingen blir god i lesing, skriving eller regning uten å øve. I dag er øvingsarbeidet skjøvet ut av skolen og inn i hjemmet. Alle barn skal få like god hjelp med skolearbeidet, og barn skal ha fri når de kommer hjem.

 

 

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les SVs arbeidsprogram

Les SVs prinsipprogram

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter