open menu

Ta kampen for trygg og ren luft

Mange folk blir syke av luften de lever i. Barn som opplever luftforurensing er særlig utsatt for nedsatt lungeutvikling, bronkitt astma og infeksjoner. Derfor vil SV begrense bruk av bil i de store byene, og stanse gigantutbyggingen av E18 mot Oslo. Vi vil satse stort på kollektivtransport og gang- og sykkelveier. Det vil gi lavere klimautslipp samt renere og tryggere luft.

Helseskadelig luft

Lokal luftforurensing er helseskadelig og den giftige luften kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. Barn, diabetikere, overvektige, samt mennesker med dårlig råd er særlig sårbare grupper og folk med allergi, astma og luftveislidelser får ekstra helseplager. Dette er ikke bare et problem i de største byene, Norge har faktisk blitt stevnet inn for domstolen av ESA (Efta-landenes overvåkingsorgan) fordi flere norske byer bryter luftkvalitetsdirektivet.

La bilen stå

SV vil øke bevilgningene til kollektivtrafikken, samt syklende og gående. SV går inn for at staten skal støtte store kollektivinvesteringer i de store byene med opp til 70 prosent dersom byene forplikter seg til å redusere biltrafikken. SV vil ha bompengefinansiering av kollektivtrafikken, og at staten skal bevilge en sykkelmilliard.

SV vil gi bedre plass til kollektivtrafikken, syklister og gående, på bekostning av biltrafikken. Vi vil for eksempel gjøre om bilfelt til kollektivfelt og omregulere parkeringsplasser til sykkelveier. Framkommelighet for kollektiv, sykkel og gange skal planlegges og prioriteres først i sentrum.

SV vil gi mindre plass og mindre adgang for biler i byområdene. Man vet at mer kapasitet på veiene inn mot byen gir mer biltrafikktrafikk. Gratis innkjøring og mang parkeringsplasser i sentrum gjør at flere velger bilen.

Flere tiltak for ren luft

I tillegg til veitrafikk kommer lokal luftforurensing fra blant annet vedfyring og industri og SV vil også fjerne den farlige luftforurensing ved å:

  • å hindre bruk av piggdekk i sentrum
  • fase ut vedfyring i gamle vedovner
  • fjerne forurensende dieselbiler og gamle tunge kjøretøy i bysentrum, og fremme bruk av nullutslippsbiler Innen 2020 må 9 av 10 nye biler som selges være nullutslippsbiler

SV tar kampen for at barn skal ha trygg og ren luft. Det kan ikke være slik at barn og syke må holdes inne fordi folk skal ha lov til å kjøre bil og forurense.

 

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les SVs arbeidsprogram

Les SVs prinsipprogram

Les SVs kommunevalgplattform

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter