open menu

Fra olje til nullutslipp

De ødeleggende klimaendringene er i gang. I Norge opplever vi mer ekstremvær. Denne sommeren har det vært ekstrem tørke, men minst like vanlig i framtiden blir mer styrtregn og flom. Aller hardest vil likevel fattige landbli. Vi må kutte utslippene nå for å hindre de farlige forverringene i klimaet.

Høyreregjeringen er mer opptatt av å redde oljenæringen enn å kutte i utslipp. Framfor å investere i fornybar energi og kollektivtransport, åpner de stadig nye oljefelt og bruker milliarder på motorvei. Slik styrer de stødig mot at Norge bryter sitt klimamål for 2020.

Det viktigste vi må gjøre er å la olje og gass bli liggende. Vi må vri investeringene vekk fra motorveier og over på kollektivtransport og elbiler. Vi må bygge ut jernbanen framfor å legge opp til mer flytrafikk. Vi må vri investeringene fra fossil olje over på nullutslippsløsninger i næringslivet for å sikre og skape arbeidsplasser i en grønn framtid. SV har laget en detaljert plan for hvordan vi kan kutte våre utslipp.  

SV jobber for:

  • Varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi vil ikke åpne for oljevirksomhet i Møreblokkene, iskanten, polarfronten og de delene av norsk sokkel som ikke er åpnet. I norske havområder finner vi sårbare områder som skaper evigvarende verdier som vi må ta vare på.

 

  • Prioritere penger til kollektivtrafikk, sykkel og gange framfor motorveier inn mot byene.

 

  • Bygge ut lyntog framfor å utvide flyplasser ved de store byene. Derfor går vi mot nye rullebaner på Gardermoen og Flesland.

 

  • Sikre at 9 av 10 nye biler som blir solgt er nullutslippsbiler innen 2021. Dette skal vi få til ved å vri kjøpsavgiftene på nye biler slik at elbilen utkonkurrerer bensin- og dieselbilen i nybilsalget.

 

  • Kutte utslipp og skape vekst i industrien ved å fase ut fossil olje og gass og med ny teknologi.

 

  • Trekke oljefondet ut av investeringer i fossil energi. Fossile løsninger tilhører gårsdagen og er verken ansvarlige, anstendige eller lønnsomme i framtiden.

 

 

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les SVs arbeidsprogram

Les SVs forpliktende klimabudsjett

Les SVs miljørapport

Les SVs prinsipprogram

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter