open menu

Et rettferdig Norge

Forskjellene i makt og rikdom øker. Høyre og Frp gir dem på toppen stadig nye skattekutt, samtidig som folk som er fattige eller syke rammes av velferdskutt og dårligere hjelp. Reglene som gir folk faste jobber og et trygt arbeidsliv svekkes, og alt fra jernbane til barn i barnevernet settes ut på kommersielt anbud.

Hvis de urettferdige forskjellene får fortsette å øke i dag, får vi et kaldere samfunn i morgen og mange flere får dårligere muligheter i livet. Det handler om syvåringen som ikke får delta på SFO fordi det koster for mye. Det handler om han som har fått fast jobb, men som likevel ikke har mulighet til å kjøpe seg et sted å bo. De på toppen slipper å bidra rettferdig til fellesskapet og det som limer samfunnet vårt sammen, tillit og fellesskap, svekkes. Økende forskjeller rammer dem med minst hardest, men skader også fellesskapet.

Det er tid for forandring. Norge skal være et land der alle kan lykkes i livet. Vi skal være et land hvor alle må bidra rettferdig til fellesskapet, og hvor vi vet at fellesskapet stiller opp hvis vi blir for syke til å jobbe og eller ikke har råd til fritidsaktiviteter for ungene. På samme måte som høyresiden velger å gjøre samfunnet mer urettferdig, kan vi gjøre samfunnet mer rettferdig, med rettferdig skatt og sterkere velferd for alle. Vi må ha et skattesystem som fungerer for alle, og et fellesskap som ikke gir opp noen.

 

 

  • Et rettferdig skattesystem. Folk med vanlige og lave inntekter skal betale mindre skatt, den økonomiske eliten mer. Høyresiden har rigget skattesystemet for de på toppen, det skal vi snu. Sånn blir det mer rettferdighet og mer penger til velferd.

 

  • Et trygt arbeidsliv, hardere mot kriminalitet. Norge trenger et trygt og organisert arbeidsliv der faste og hele stillinger er hovedregelen. Da må vi ha en sterkere arbeidsmiljølov, slå hardere ned på sosial dumping og flytte makt fra sjefer og eiere til ansatte og fagforeningene deres.

 

  • Boliger er til for å bo i, ikke for å spekulere i. Skattesystemet gjør det mer attraktivt å spekulere i eiendom enn å investere i arbeidsplasser. Det må stoppes. Vi må flytte skatt fra inntekt til bolig og innføre en særskatt for boliger folk ikke bor i selv. Da demper vi boligprisveksten, uten at vanlige folk kommer dårligere ut. Samtidig må det offentlige ta ansvar for at det bygges flere boliger.

 

  • Profittfri velferd. Penger som bevilges til barnevern, skoler og barnehager skal gå til barnehager, skoler og barnevern, ikke til å gjøre noen kommersielle foretak og privatpersoner rike. Vi vil begynne arbeidet for profittfri velferd i barnehagene, barnevernet og asylmottakene.

 

  • Øke barnetrygden for alle, styrke satsene for aleneforsørgere og gi noe ekstra til familier med mange barn. Selv om alle med barn får mer, betaler de med høyest inntekt mer i skatt, og sånn sikrer vi rettferdig fordeling. Økt barnetrygd er det mest effektive virkemiddelet for at flere unger skal slippe fattigdom.

 

  • Eie mer sammen. Norge skal ikke være til salgs, vi skal ha sterkt eierskap i sentrale bedrifter og næringer. Meningsløse nedsalg, privatisering og konkurranseutsetting skal høre fortiden til, enten det er snakk om vannkraften eller jernbanen.

 

 

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les 35 tiltak for et rettferdig Norge

Les SVs rapport om forskjells-Norge

Les SVs arbeidsprogram

Les SVs prinsipprogram

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter