open menu

Ta kampen for en verdig eldreomsorg

Mange av våre eldre får ikke den omsorgen de fortjener etter et langt liv. Alle eldre bør få en god og trygg omsorg. Norge har råd til å gi alle eldre trygghet og god pleie. SV vil kaste stoppeklokkene i eldreomsorgen og sørge for flere ansatte, slik at de eldre selv kan bestemme mer over innholdet i tjenestene.

SV vil stoppe stoppeklokkene

Eldre mennesker skal kunne bestemme over sine egne liv. Alle mennesker er ulike og har ulike behov. Hva som gir god helse kan variere fra person til person, og vi kan ha gode dager og dårlige dager.

Med mindre detaljstyring og byråkrati, og mer valgfrihet til de eldre, kan hjemmetjenesten bli bedre enn i dag. Da kan eldre i samtale med de ansatte finne ut hva slags hjelp som er best, dag for dag. Dette koster ikke en krone, og har fungert godt i København. Norske kommuner bør følge etter og gi eldre mer makt over egne liv. Man kan ikke telle og registere seg frem til god omsorg. Målet er sykehjem der folk trives, ikke sykehjem de ansatte må løpe fortest mulig.

SV vil gi de eldre reell valgfrihet. Med høyresidas kommersialisering kan de eldre bestemme hvilken logo den som kommer hjem til dem skal ha på jakken, men ikke hva de som kommer gjør. SV vil ha det motsatte. De eldre må få reell innflytelse over tilbudet, sammen med de ansatte. Vi trenger flere folk, ikke mer konkurranse. Vi trenger kompetente ansatte, ikke ansatte som presses på lønn.

Flere ansatte med tid til omsorg

Sykehjem skal være et sted der vi kan leve aktive og meningsfulle liv så lenge vi klarer. Det er bare mulig hvis det er nok ansatte på jobb. SV vil ha en nasjonal bemanningsnorm for sykehjem.

Med flere fagfolk i arbeid vil man ha mer tid til omsorg og forsvarlig behandling av alle pasienter. Det vil også være lettere å oppdage omsorgssvikt og overgrep. Livet som pårørende vil bli tryggere, fordi vi vet at de som tar vare på våre foreldre og besteforeldre har tid til å se og hjelpe hver enkelt.

Mange eldre trenger ei hånd å holde i, og de som jobber må ha nok tid til å være sikker på at de ikke gjør feil. Dessuten må de som jobber i eldreomsorgen få større frihet til å vurdere hvordan de skal bruke den tiden de har. Det skal være nok folk til raus omsorg, nok tid til en verdig hverdag.

Omtanke, ikke profitt

SV vil at hver krone som brukes skal gå til eldreomsorg, ikke til profitt. Omsorg handler om omtanke. Når ansatte ikke har gode arbeidsvilkår, går det ut over de eldre. Skal kvaliteten være god, og skal vi få nok folk, må arbeids- og lønnsvilkårene være gode. Det får de ved offentlige og ideelle løsninger, ikke med butikk.

 

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les SVs arbeidsprogram

Les SVs prinsipprogram

Les SVs kommunevalgplattform

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter