open menu

Mennesker – ikke markeder

Å sikre god velferd til alle er en av de viktigste oppgavene for alle politikere.

Høyresiden tror at privatisering, business-tenking, mer måling og mer testing er svaret på hvordan velferden skal bli bedre. Vi vet bedre.

Oppgaver som omsorg, helse og skole løses best i fellesskap og skal ikke være varer på et marked. Dette vil SV kjempe for i kommunevalget.  

Ungene i barnehagen må ha nok voksne. Elevene på skolen må ha nok kvalifiserte lærere som har tid til hver enkelt.  Eldre på sykehjemmet må få god omsorg og pleie. Vi får bedre offentlige tjenester når vi lytter til de ansatte, sikrer høy nok grunnbemanning, kompetanse og sørger for faste og hele stillinger.

Konkurranseutsetting og privatisering er ansvarsfraskrivelse. Å overlate de store fellesoppgavene til markedet er å gi makten til de pengesterke. Velferdsprofitører tar store summer fra fellesskapet og tjener penger på dårligere vilkår for ansatte.

Hensynet til inntjening og målstyring settes ofte over hensynet til mennesker. Skjemaveldet stjeler tid fra ansatte og gjør mennesker avmektige i møtet med velferdsstaten. Penger går til formuer for noen få, framfor velferd for de mange.

Det finnes et alternativ. SV vil sikre folk større frihet i hverdagen gjennom gode tjenester og sterke fellesskap. Kampen for felles velferd og små forskjeller tas i hvert lokalsamfunn. Da må det handle om mennesker – ikke markeder.

Da må vi ha: 

  • Velferd uten profitt. Omsorg skal ikke være butikk. SV sier nei til privatisering og konkurranseutsetting og ja til skikkelige arbeidsforhold. Velferd skal tjene folk, ikke penger. Alle ressursene som bevilges til felleskapet skal gå til felleskapet, ikke til formuer for noen få.
  • Økt bemanning, hele og faste stillinger. Det skal være nok folk på jobb for å ivareta både barn og pleietrengende.  Bemanningsbyråene tjener på midlertidige og usikre jobber.  SV vil kaste dem ut av arbeidslivet. Vi vil ha økt bemanning, redusert arbeidstid og kommunalt fast ansatte vikarer i stedet for innleie.
  • Mer tid og tillit i velferden.  Ansatte i skole og omsorg må få tid, tillit og mulighet til å utøve faglig skjønn.  De som jobber med mennesker skal ikke overstyres av rapportering og målstyring.  Unødig testing- og måling må fjernes. Gjennom samarbeid med fagforeninger om tillitsreform i offentlig sektor vil SV sikre makt og faglig frihet til de som jobber for felleskapet.

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les SVs arbeidsprogram


Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter