open menu

Framtid – ikke forurensing

Klimakrisen er her, og må møtes nå. I kommunevalget vil SV kjempe for å bevare naturen og skape levende og klimavennlige lokalsamfunn over hele landet.

Vi ser nå konsekvensene av klimaendringene.  I Norge får vi mer ekstremvær, mer flom, mer styrtregn, tørke og ras. Forebyggende tiltak og lokale tilpasninger koster. Snur vi ikke utviklingen vil konsekvensen bare bli verre.

Regjeringen tar ikke krisa på alvor. De gjør oss mer oljeavhengige, og stiller ikke tøffe nok krav til de som tjener penger på bekostning av miljøet.  De bygger heller ut motorveier enn å satse på kollektivtransport og trygge sykkel- og gangveier.  De lar gruveselskap dumpe avfall i rene fjorder, heller enn å bygge grønn industri.

Når vi bygger ned matjord for å bygge kjøpesentre, gruveindustri får dumpe avfall i fjordene og fiskeriressurser selges ut av kystsamfunn og samles på hendene til noen få redere, fører høyre-regjeringen en politikk for kortsiktig profitt, uten tanke på framtiden.

Landet vårt er bygget på rikdom fra hav og jord, fjell og fjord. Naturen gir mat, arbeidsplasser og gode opplevelser i uoverskuelig framtid, om vi sikrer bærekraftig forvaltning og felles eie.

Klimaendringene er et globalt problem, men mange av løsningene finnes lokalt. SV vil stille strenge miljøkrav ved offentlige innkjøp, bidra til å utvikle grønt næringsliv og omstille lokalsamfunnet. Det må bli lettere for folk å ta miljøvennlige valg, De største utfordringene i vår tid må Iøses i fellesskap.

Miljøvennlige samfunn er gode samfunn, med frihet til å fiske i friske fjorder, puste i rein luft og høste av naturen. Sammen kan vi skape ei framtid uten forurensning. 

Da må vi:

  • Bekjempe forsøpling.  Hver kommune må ta ansvar for at plast og annet avfall blir sortert og gjenbrukt, heller enn å havne i naturen. Naturen er ingen søppelplass.
  • Få klimavennlige lokalsamfunn.  For å få ned utslipp og bedre lufta der vi bor, må lokalsamfunnet planlegges deretter. Kommuner og fylkeskommuner må ha forpliktende og ambisiøse klimaplaner som følges opp med årlige klimaregnskap. For å gjøre transport miljøvennlig, må kollektivtilbud bygges ut, det må stilles krav om at busser og ferjer skal være utslippsfrie og ladestasjoner må etableres.
  • Sikre rene fjorder og verne jord. Fjordfisket må trygges mot lus, rømming og avfall fra flere oppdrettsanlegg. Reine og rike fjorder skal ikke være dumpingplass for gruveavfall. Matjorda må vernes og matproduksjonen på norske ressurser må økes. Langsiktig matproduksjon må gå foran kortsiktig profitt. Mangfoldet av planter og dyr må bevares.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter