open menu

For de mange – ikke for de få

Noe av det beste med Norge er små forskjeller og sterke fellesskap. Vi har bygd landet på tanken om frihet og likhet. Nå er det fineste med Norge truet. Høyre-regjeringen fører en politikk for økte forskjeller, og tar ikke klimakrisen på alvor. Det kan vi gjøre noe med.

For regjeringen lar de på toppen få stadig mer, mens resten blir hengende etter. Vi setter rekord i antall milliardærer, samtidig som tallet på barn som vokser opp i fattige familier har passert 100 000. Og økt ulikhet går ut over fellesskapet, og rammer oss alle.

Når fellesskapets penger brukes på skattekutt til de på toppen, blir det mindre til bedre skole, sykehus og eldreomsorg. Når høyre-regjeringen svekker arbeidsmiljøloven, blir arbeidslivet for resten mer utrygt og bemanningsbyråer og velferdsprofittører kan tjene seg rik.

Mens mange folk gjør sitt for få ned utslippene, tar ikke regjeringen klimakrisen på alvor. Oljeselskapene får fortsette å bore etter olje og gruveselskapene får skumme fløten på å dumpe giftig avfall i rene fjorder. 

Og når den økonomiske eliten sitter igjen med mer makt og rikdom, forvitrer tilliten og samholdet. Vi får et mer polarisert samfunn, som trues av mistenkeliggjøring og fremmedfrykt.

Men det finnes en løsning. Vi kan skape et samfunn med sterke fellesskap og små forskjeller. Et samfunn som handler, ikke bare prater, i møte med klimakrisen. Et samfunn for vanlige folk, der de på toppen bidrar mer. Der alle kan lykkes og ingen blir gitt opp.

Da trenger vi:

  • Et mer omfordelende skattesystem, der de med mest bidrar mest, og de med minst får mer
  • Et arbeidsliv hvor alle har rett til en trygg jobb, uten sosial dumping og tvungen deltid
  • En skole der alle barn kan lære, lykkes og trives, med nok lærere, skolelekser og skolemat  
  • En bedre velferdsstat, der profitører ikke tjener seg rik på fellesskapets penger
  • Et sikkerhetsnett som hindrer at de som falle utenfor blir fanget i fattigdom
  • Et boligmarked der alle skal ha råd til en plass å bo, og det lønner seg mindre å spekulere i bolig
  • Et næringsliv der fellesskapet eier ressursene og grunnleggende infrastruktur
  • En natur uten plast i havet, gruveslam i fjordene, med ren luft og rene fjorder
  • En grønn rettferdig omstilling, som kutter klimautslipp, sikrer verdiskapning og utjevning  

Det er tid for å kreve forandring. Norge trenger en politikk for de mange, ikke for de få.

Vil du vite mer om hva SV mener?

Les SVs arbeidsprogram

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter