open menu

Vi mener

Hordaland SV er et radikalt sosialistisk og feministisk parti med en kraftig røst for miljø og rettferdighet.

Hordaland SVs hovedsaker er kampen mot forskjells-Norge, og kampen for klima og miljø. Endrede priser i oljenæringen, vil få store konsekvenser for innbyggerne i Hordaland, hvor mange arbeider innenfor oljerelaterte yrker. Gode klimaløsninger må være en del av løsningen i kampen mot truende arbeidsledighet og ulikhet.

Våre hovedmotstandere er høyresiden, og deres stadige angrep på velferdsstaten, og arbeidsfolk, deres skadelige miljøpolitikk og manglende solidaritet med fattige og flyktninger. Våre viktigste allierte er folkelige bevegelser som fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og fredsbevegelsen.

Hordaland SV har 20 lokallag og omlag 1200 betalende medlemmer. SV er representert i et flertall av kommunestyrene i Hordaland, har tre representanter i fylkestinget og en stortingsrepresentant.

Årsmøtet 2018

Hordaland SV avholdt årsmøte 10-11. februar i Førde, Sogn og Fjordane. Årsmøtet vedtok flere politiske uttalelser. Uttalelsene kan du lese her: https://forrige.sv.no/hordaland/arsmotet/

Vedtak i fylkestyret 2018

Fråsegn ferjer

Fråsegn regionreforma

Uttalelse om Opovassdraget

 

Frå fylkestingsgruppa til Hordaland SV 

Fylkestingsprogram for Hordaland SV 2015 – 2019 bokmål

Fylkestingsprogram for Hordaland SV 2015 – 2019 nynorsk

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter