open menu

Utenlandsadopterte

Årsmøtet 26. januar 2023 sluttet seg til en viktig uttalelse ang. utenlandsadopterte:

Mediebildet har den siste tiden vært preget av en avdekket adopsjonsskandale. Flere adopterte kan ha blitt urettmessig adoptert til norske familier, og de sterke historiene som kommer frem preger hele samfunnet. SV ønsker å motarbeide alle former for rasisme og
jobber for et sterkt vern rundt menneskerettighetene, og vi mener derfor det er behov for å se nærmere på situasjonen for utenlandsadopterte i vår kommune.

I lys av det som er kommet frem i Norge og våre naboland, mener vi at det nå kreves en innsats på alle nivå. Nasjonalt har SV, sammen med Høyre og Frp, krevd en uavhengig ekstern gransking av alle adopsjoner i Norge.

I sammenheng med dette kreves det en intensivert innsats for å ivareta utenlandsadopterte i vår kommune. Det som blir avdekket kan oppleves som livsomveltende for den det gjelder, og dens familie. Det er grunn til å tro at det vil være behov for et støtteapparat og hjelpeapparat som er opprustet og i stand til å hjelpe og ivareta berørte parter.

Haugesund SV ønsker at det ses nærmere på hvordan vi kan sørge for at vår kommune har nok kunnskap om utenlandsadopterte. Vi vil jobbe for at utenlandsadopterte får et hjelpeapparat og et oppfølgingstilbud tilpasset deres situasjon. Vi ønsker at kommunen øker sin kunnskap om migrasjonshelse og at adopterte inkluderes i dette fagfeltet.

Uttalelsen kan lastes ned her (lenke)

Del dette