open menu

Velkommen til årsmøte med nominasjon 26.1.2023

Tid: Torsdag 26. januar 2023 kl. 1800
Sted: Kuleisen i Hanne Hauglands veg 2

Innledning ved Monika Kvilhaugsvik, 1. kandidat til fylkestinget for Rogaland SV og leder av Karmøy SV

Saksliste årsmøte med nominasjon

Klikk på lenker i sakslista for å åpne saksdokument

Sak 1/23 – Åpning / konstituering

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Valg av to protokollunderskrivere

Sak 2/23 – Nominasjonsliste kommunevalget 2023

Sak 3/23 – Årsmelding 2022 – Haugesund SV

Sak 4/23 – Forslag til handlings- og aktivitetsplan for 2023

Sak 5/23 – Økonomi

Sak 6/23 – Valg

Sak 7/23 – Uttalelser

NB! Forslag til uttalelser kan sendes skriftlig frem til møtet eller legges frem skriftlig på møtet. Bruk vår e-post ved innsending: haugesund@sv.no

Sak 8/23 – Orienteringer

  • Aktuelle politiske saker
  • Samarbeid i flertallskoalisjonen

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli delt ut papirkopier av sakspapirene på årsmøtet, så ta med pc/nettbrett eller ev. egen utskrift.

Velkommen!

Del dette