open menu

Hans Olav Lahlum – Oppland

Hvem er Hans Olav Lahlum?

Jeg er en 43 år gammel mann som vokste opp i Nordland og tok utdannelse ved Universitetet i Oslo, men har bodd på Gjøvik i Oppland siden 1989. Jeg har aldri stemt på noe annet parti enn SV, sto på listen for Gjøvik SV for første gang da jeg var 18, og har nå vært aktiv i Gjøvik SV og Oppland SV siden 2001, der jeg også har vært fylkesleder.

Jeg er utdannet historiker med statsvitenskap og religionshistorie som støttefag, og har de siste ti årene arbeidet som frilans skribent, forfatter og foredragsholder. Som historiker har jeg skrevet fem bøker om norsk eller internasjonal historie, og som skjønnlitterær forfatter er jeg nå i innspurten på min niende krimroman. De siste årene har jeg også hatt mange oppdrag i TV og andre media, blant annet som ekspertkommentator om sjakk og om ulike historiske og politiske temaer.

Utenom SV har jeg hatt en tillitsverv innenfor norsk og internasjonalt sjakkliv samt i menneskerettsorganisasjonen Amnesty International, og er på fritiden godt over gjennomsnittlig sportsinteressert.

Hva er dine hjertesaker? 

Internasjonalt har jeg i over 20 år vært aktiv menneskerettsaktivist. I innenrikspolitikk er jeg opptatt av det aller meste, men med et særlig sterkt engasjement for kampen mot forskjells-Norge, og for et inkluderende og åpent samfunn hvor ulike mennesker får mest mulig like muligheter. 

Hva er de tre viktigste sakene i ditt fylke? 

Kamp mot sosiale ulikheter og for et mest mulig rettferdig samfunn er viktig også her i Oppland – fra barnehagene og til eldreomsorgen. Lokale helsetilbud blir her en viktig del av det. Kampen for miljøet blir enda viktigere i et turistfylke med så mye praktfull natur som vi har her. Og distriktspolitikk i vid forstand, inkludert landbrukspolitikk og samferdselspolitikk, er enda mer viktig i et så stort fylke med så mange små kommuner og så spredt bosetning.

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn? 

Vi har det heldigvis tryggere og bedre i Norge enn i nesten alle andre land. Likevel ser vi også her for store forskjeller mellom folk og at for mange ikke har fått sin del av velstandsøkningen. Altfor mange mennesker som på ulike måter skiller seg ut, opplever fortsatt på ulike måter å bli diskriminert. Vi har langt igjen for å bli det foregangslandet vi burde være på grønn teknologi og miljøvernpolitikk, og jeg er også betenkt over sentraliseringspresset Oppland og mange andre distriktsfylker utsettes for – både fra Oslo og fra Brussel.

Hvordan vil du løse dem? 

For å sikre et grønnere samfunn med levende lokaldemokrati og mest mulig like muligheter for ulike mennesker, trenger vi et sterkt, dynamisk og inkluderende fellesskap på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Norge. Etter snart fire år med en blåblå regjering, trenger vi nå en ny rødgrønn regjering for å styrke fellesskapsordningene. Vi trenger et sterkere SV for å sikre at en ny regjering blir både rødere og grønnere, og for å sikre at endringene i politikken der når ned til unge og gamle mennesker av begge kjønn rundt i vårt vidstrakte land.

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter