open menu

Kampen for hele og faste stillinger starter lokalt

Mange ønsker seg flere hele og faste stillinger, men andelen i Grünerløkka er for lav. Det vil SV gjøre noe med.

Artikkelforfatterne Karianne Hansen Heien og Arild Sverstad Haug stiller til valg for SV og kjemper for hele og faste stillinger i bydel Grünerløkka .

Målet om hele og faste stillinger er en sak mange har stilt seg bak. Erfaringene viser likevel at det er vanskelig å gå fra ord til handling.

Dagens situasjon

Når folk ansettes i små og midlertidige stillinger i velferdstjenestene våre, er det krevende for både ansatte og brukerne av tjenestene. Små stillinger gir ansatte økonomisk usikkerhet og det er et slit å jakte vakter for å ha en lønn å leve av. Samtidig må barn og pleietrengende eldre forholde seg til langt flere ansatte enn om man hadde hatt flere hele og faste stillinger.

SVs krav

Bydelen må utarbeide konkrete og langsiktige planer for forbedring. Grünerløkka SV vil i kommende periode sørge for at bydelen går gjennom alle deltidsstillinger og midlertidig ansettelser og lager forpliktende planer for å sikre at de som utfører bydelens tjenester, skal ha muligheten til å ansattes i hele og faste stillinger.

Fordelene med hele faste stillinger

Flere hele og faste stillinger gjør det lettere med langsiktig planlegging, faglig utvikling og stabilitet i tjenestene. Langt flere kvinner enn menn jobber deltid. Kampen for heltid er derfor også en del av likestillingskampen.

Hele og faste stillinger er et viktig SV-krav i årets valg. Kommunene må rydde opp. I Grünerløkka jobber rundt 1600 ansatte i bydelens tjenester. Blant disse er nær 25 prosent deltids- og over 500 personer korttidsansatt.

Vikarpool

Et av tiltakene bør være at det som hovedregel lyses ut faste heltidsstillinger. Vi vil også vurdere om en kommunal vikarpool kan være et egnet virkemiddel. Det er et kontinuerlig behov for vikarer. Vikarpool gjør det mulig med vikarer som er kjent med bydelen og arbeidsplassene her, og det reduserer gjennomtrekk og dermed behov for opplæring.

Samarbeid

Fagforeningene må være en aktiv medspiller i dette arbeidet. De beste løsningene finner vi sammen med ansatte. Sammen med bydelen og fagforeningene vil vi finne konkrete løsninger for de ulike stillingene, og sikre at de følges opp av dedikerte ressurspersoner. Med flere hele og faste stillinger gjør vi bydelen vår til et bedre sted å jobbe – og å bo! ­

Tekst: Arild Sverstad Haug og Karianne Hansen Heien

Del dette