open menu

Funkisnettverket

Funkisnettverkt i SV er et nettverk for SV-medlemmer som er opptatt av funksjonshindredes plass i samfunnet. Funkisnettverket i SV jobber for likestilling og mot diskriminering av funksjonshindrede.

Vi jobber opp mot SVs stortingsgruppe og lokalpolitikere for å utvikle og gjennomføre god funkispolitikk, samt å synliggjøre SVs funkispolitikk i og utenfor partiet.  

Sentralt i nettverket er SV-ere som deltar i folkevalgte organer lokalt, regionalt og nasjonalt, og partimedlemmer med særlig interesse for feltet. 

Internt fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs medlemmer med interesse for og kompetanse på funkispolitikk gjennom en lukket Facebook-gruppe åpen for alle medlemmer av SV: https://www.facebook.com/groups/632702443871391

Vi har også en åpen side: https://www.facebook.com/funkisnettverketisv og en Instagramprofil: https://www.instagram.com/svs_funkisnettverk/ – Lik og del!

Funkisnettverket har et arbeidsutvalg bestående av:

Camilla Huggins Aase (leder)

Cato Brunvand Ellingsen

Bettina Lindgren

Sadia Jabeen Iqbal

Kaja Meek Olsen 

Nicholas Wilkinson

Joakim R. Ramsland (vara)

Mari Svartveit Hansen (vara)

Ta kontakt på e-post: funkisnettverk@sv.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter