open menu

Nei til innkjøp av varer og tjenester fra okkuperte områder

Fredrikstad SV mener at privatpersoner, bedrifter og offentlige myndigheter må ta i bruk boikott av varer og tjenester fra okkuperte områder i Israel. Det å handle produkter fra Israel legitimerer den ulovlige okkupasjonen, og stimulerer til fortsatt okkupasjon og undertrykking av palestinerne. Linjen med dialog uten pressmiddel fungerer ikke, men bidrar til en stadig forverring for palestinerne

Interpellasjon Bystyret 21.3. 2019

Fredrikstad kommune gjør innkjøp for milliarder hvert år både av tjenester og varer. Dette har vært et tema på den politiske agendaen i lang tid. Tema er i forhold til gjennomsiktighet, effektivitet, rammeavtaler og anbud. Dette er bra. Det er viktig av en kommune og ha både søkelyset på dette og være beviste den rollen vi har.

På bakgrunn av dette er det også viktig at vi tar noen viktige etiske valg i forhold til hvor og hvem vi handler med. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Mye av våre innkjøp er ikke fra Norge, eller andre kommuner og fylker, men også fra det internasjonale markedet.

På bakgrunn av dette ber jeg Bystyret heve blikket og ta FN sine klare meninger til etterretning.

På tross av FN-resolusjoner og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, forverrer staten Israel stadig sin okkupasjonspolitikk. Ulovlige bosettinger utvides, byggingen av muren fortsetter, palestinerne utsettes for daglig trakassering og møter store hindringer i dagliglivet.

Israels støttespillere hevder at veien til frihet og selvstendighet for palestinerne går gjennom dialog. Gjennom mer enn femti år med såkalt dialog har Israel stadig skjerpet sin okkupasjonspolitikk, og palestinernes situasjon blir mer og mer håpløs.

2018 var året med flest overgrep og høyest antall skadde (29000) siden FN begynte med telling i 2005. I tillegg kommer 298 drepte, herav 57 barn. De fleste av disse falt for kuler fra israelske skarpskyttere under hovedsakelig fredelige demonstrasjoner under Gazas Great March of Return. Ved årsskiftet satt ca 8500 palestinere i israelske fengsler, og i løpet av fjoråret har mer enn 900 barn vært fengslet, mange av disse under 15 år.

Det ble bygd 3800 nye boenheter på Vestbredden i 2018, det høyeste antallet siden 2002.

I 2018 ble det registrert ca 13000 angrep/hærverk på palestinske bygninger, herunder 40 skoler, på Vestbredden.

Det ferskeste eksemplet på ulovlig infrastruktur er den nye veien som skiller palestinske og israelske trafikanter på Vestbredden med et åtte meter høyt gjerde

Over hele Vestbredden møter palestinerne store hindringer i hverdagen, i form av veisperringer og kontrollposter.

Mange kristne, humanistiske og internasjonale jødiske organisasjoner støtter boikott, både i Norge og internasjonalt.

Den internasjonale boikottaksjonen BDS styrker seg stadig. Offentlige myndigheter, bedrifter, jødiske og kristelige organisasjoner og kirkesamfunn, fagforeninger og privatpersoner over hele verden slutter seg til. Dette bidrar til å legge press på Israel.

Fredrikstad SV mener at privatpersoner, bedrifter og offentlige myndigheter må ta i bruk boikott av varer og tjenester fra okkuperte områder i Israel. Det å handle produkter fra Israel legitimerer den ulovlige okkupasjonen, og stimulerer til fortsatt okkupasjon og undertrykking av palestinerne. Linjen med dialog uten pressmiddel fungerer ikke, men bidrar til en stadig forverring for palestinerne

Derfor foreslår Fredrikstad SV følgende vedtak:

1.      Fredrikstad kommune skal ikke kjøpe produkter eller tjenester som er produsert i Israel på okkupert palestinsk jord.

2.      Det skal ikke inngås økonomiske samarbeid med slike selskaper. Dette skal gjelde både kommunale foretak og andre selskaper eid av Fredrikstad kommune.

3.      Administrasjonen skal sørge for at det fremlegges frem dokumentasjon på at varer ikke kommer fra okkupert områder.

Camilla Eidsvold, Fredrikstad SV

Del dette