open menu

Fredrik Schulze-Krogh – Aust-Agder

Hvem er Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh?

Jeg er 43 år, gift og har to barn og bosatt i Arendal. De siste 10 årene har jeg jobbet i politiet, men har en fortid som skuespiller, noe jeg fortsatt prøver å drive litt med ved siden av alt annet. Sitter også som ensom, men fornøyd, fylkestingsrepresentant.

Hva er mine hjertesaker?

For meg er noe av det aller viktigste å sørge for gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge. De siste årene har jeg jobbet ved forebyggende enhet ved Arendal politistasjon. Og der har jeg sett så altfor tydelig hva forskjellene gjør med barn og unge. Derfor er det kanskje ikke så så rart at Fremtidsskolen er noe av det jeg brenner aller mest for. Fremtidsskolen er den beste investeringen Norge kan gjøre for å utjevne forskjeller på en helt utrolig fornuftig måte. For ikke å snakke om hvor mye vi tjener på å skape trygge og gode barn og unge som snart er voksne.

Hva er de tre viktigste sakene i Aust-Agder?

Nå ligger det jo an til at vi får ett Agder i ganske nære fremtid. Det viktigste for Aust-Agder må være å heve levekårene i fylket vårt. Vi har lenge gjort det dårlig på slike målinger og det er det viktig å snu. Videre er det viktig å jobbe for at Agder kan skape arbeidsplasser som er bærekraftige over tid. Vi må også jobbe videre for å vise at det er godt å bo i regionen vår slik at vi får en vekst som tjener alle. Det er selvfølgelig mange forskjellige løsninger på dette og ingen som vil løse dette alene.

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn?

En av de største utfordringene er de økende forskjellene rundt oss. Både her i Norge og i verden generelt. Fordi det skaper dårligere levekår, utrygge samfunn og er skadelig for oss alle.

Hva er mine løsninger?

Vi må mobilisere alle krefter til for å få til et skifte i Norge. Og når det skiftet er et faktum kan vi gjøre de rette investeringene, endringene og prioriteringene som må til for at vi skal få en jevnere fordeling av goder og ressurser i landet vårt. Vi kan starte med Fremtidsskolen fordi det er barn og unge som skal bygge landet vårt til å bli et inkluderende og bærekraftig samfunn.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter