open menu

Foredragsholdere

Bestill en foredragsholder

Slik bestiller du:

  1. Velg tema for innledningen.
  2. Send en e-post til post@sv.no med emnefelt «Bestill en foredragsholder» og oppgi aktuell dato og målgruppe , ønsket foredragsholder og tema.
  3. Reiseutgifter for foredragsholderen må dekkes av lokallaget, eller du kan søke organisasjonsfondet om støtte.

Lykke til med arrangementet!

Foredragsholdere organisasjon:

Gina Barstad

Gina er medlem av sentralstyret og politisk nestleder i Vestland SV. Hun har vært aktiv i SU/SV siden 2003, og har tidligere vært stortingsrepresentant.

Gina snakker helst om tillitsvalgtskolering og tale- og debatteknikk.

Petter Dotterud Anthun

Petter er organisasjonsrådgiver og medlemsansvarlig på partikontoret, og jobber med medlemsoppfølging og lokallagskontakt. Han har tidligere jobbet i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Petter snakker helst om styreskolering, lokallagsarbeid, medlemsinnvolvering og systemer som Brandmaster og Hypersys (SVs medlemsregister) og Zetkin.

Kristian Fjellanger

Kristian er valgkampsjef i SV. Han har bred organisasjonsbakgrunn og har tidligere jobbet blant annet i Burson-Marsteller, Norsk Folkehjelp og Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon. Han har skrevet flere bøker. Kristian snakker helst om tale- og debatteknikk, skrivekurs, organisasjonskunnskap og deltakende metoder.

Endre Flatmo

Endre er organisasjonsrådgiver på partikontoret og jobber mest opp mot politisk ledelse, sentralstyret, landsstyret og med landsmøter. Han har også ansvar for fylkeslagene og folkevalgtoppfølging. Han har bakgrunn fra SU som nestleder og miljøpolitisk leder. Endre snakker helst om organisasjonskunnskap.

Nils-Erik Aasen Flatø

Nils-Erik er organisasjonsrådgiver og medlemsansvarlig på partikontoret, og jobber mye med medlemsoppfølging og lokallagskontakt. Han er utdannet jurist, driver med stand-up, og har bakgrunn som styresekretær i Concerned Scientists Norway. Han er også leder av Skeive Sosialister. Nils-Erik snakker helst om styreskolering, lokallagsarbeid, medlemsinnvolvering og systemer som Brandmaster og Hypersys (SVs medlemsregister) og Zetkin. Nils-Erik er for tiden i permisjon.

Janne Grøttumsbråten

Janne er kommunestyrerepresentant og medlem av hovedutvalg for velferd for SV i Asker, samt leder av brukerrådet for psykisk helse og rus i Asker. Hun jobber også som administrasjonssekretær på SVs partikontor. Janne snakker helst om lokallagsarbeid, politikkutvikling og mediearbeid.

Anniken Gurijordet

Anniken jobber som organisatorisk rådgiver på partikontoret og for SV på Stortinget. Hun har tidligere vært valgkampmedarbeider for Oslo SV. Anniken snakker helst om arrangementer og mobilisering.

Bodil Kildahl Rosseland

Bodil er administrasjonssekretær på partikontoret, og jobber med å følge opp medlemmer og lokallag. Hun har tidligere jobbet som kontorsjef i SU, og har bakgrunn fra internasjonale utviklings- og miljøstudier, og har vært aktiv iblant annet studentorganisasjonen SAIH. Bodil snakker helst om organisasjonskunnskap herunder systemer som Hypersys (SVs medlemsregister) og SSB-rapportering.

Henriett Røed

Henriett er kampanjerådgiver på partikontoret. Hun er utdannet grunnskolelærer, og har tidligere vært faglig leder og nestleder i SU. Henriett snakker helst om kampanjearbeid, tale-og debatteknikk, valgkamp samt utarbeidelse av materiell gjennom Brandmaster og mobilisering gjennom Zetkin.

Eli Ulvestad

Eli er daglig leder i SV. Hun har tidligere vært generalsekretær i Noregs Ungdomslag og assisterende generalsekretær i Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Eli snakker helst om lokallagsskolering, styrearbeid og arbeidsgiverspørsmål.

Foredragsholdere politikk:

Roman Linneberg Eliassen

Roman er politisk rådgiver for finanskomiteen på Stortinget. Han er samfunnsøkonom og har skrevet bøkene «Hysj, vi regner» og «Hva er penger». Roman snakker helst om finanspolitikk, samfunnsøkonomi og penger.

Heming Olaussen
Leder av SVs sentrale EU/EØS-utvalg og landsstyrerepresentant.
Kan foredra om EU/EØS, velferdspolitikk og kommunalpolitikk.
Gina Barstad

Gina er medlem av sentralstyret og politisk nestleder i Vestland SV. Hun har vært aktiv i SU/SV siden 2003, og har tidligere vært stortingsrepresentant. Gina snakker helst om fordeling og feminisme.

Nils-Erik Aasen Flatø

Nils-Erik Flatø er organisasjonsrådgiver og medlemsansvarlig på partikontoret, og jobber mye med medlemsoppfølging og lokallagskontakt. Han er utdannet jurist, driver med stand-up, og har bakgrunn som styresekretær i Concerned Scientists Norway. Nils-Erik snakker helst om miljø og LHBT-politikk. Nils-Erik er for tiden i permisjon.

Janne Grøttumsbråten

Janne er kommunestyrerepresentant og medlem av hovedutvalg for velferd for SV i Asker, samt leder av brukerrådet for psykisk helse og rus i Asker. Hun jobber også som administrasjonssekretær på SVs partikontor. Janne snakker helst om helsepolitikk med særlig med vekt på psykisk helse og rus.

Henriett Røed

Henriett er kampanjerådgiver på partikontoret. Hun er utdannet grunnskolelærer, og har tidligere vært faglig leder og nestleder i SU. Henriett snakker helst om fordeling og skole.

Trine Østereng

Trine jobber som politisk rådgiver for SV på Stortinget med ansvar for saker knyttet til kontroll- og kontitusjonskomiteen. Trine snakker helst om miljø og næringspolitikk (grønn ny deal, industri, landbruk og fiskeri).

Dag Seierstad

Dag jobber som politisk rådgiver for SV på Stortinget med ansvar for EU/EØS. Dag snakker helst om EU/EØS, globalisering og handel.

Ingrid Tungen

Ingrid er rådgiver innenfor miljø og klima og arbeider med energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun er utdannet jurist, og har bakgrunn som advokat og dommerfullmektig. Før hun ble rådgiver innenfor miljø var hun rådgiver innenfor bolig, innvandring og kommunal.

Knut Øygard

Knut er leder for SVs faglige utvalg og sitter i sentralstyret. Han er forbundssekretær i Fellesforbundet. Knut snakker helst om arbeidslivspolitikk.

Ingrid Hødnebø

Ingrid er leder for kvinnepolitisk utvalg i SV og sitter i SVs sentralstyre. Ingrid snakker helst om likestilling.

Mikkel Berg-Nordlie

Mikkel Berg-Nordlie er leder i SVs samepolitiske nettverk. Han jobber som forsker på urfolkspolitikk, stat-minoritetspolitikk og russisk politikk. Han har utdanning i russlandsstudier, freds- og konfliktstudier og historie. Mikkel snakker helst om norsk samepolitikk før og nå, hvordan samisk politikk og organisering i Norge er bygd opp eller viktige samepolitiske saker i dag.

Eirik Faret Sakariassen

Eirik er gruppeleder i Stavanger SV, formannskapsmedlem og leder av utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune. Han har vært medlem og varamedlem i SVs sentralstyre og er vararepresentant på Stortinget. Tidligere har han vært leder av Studentorganisasjonen i Stavanger og vært universitetsstyremedlem på UiS. Eirik snakker helst om skolepolitikk, forskjeller, kommunalpolitikk og eldreomsorg.