open menu

Fakta om pensjonsforliket og trygdeoppgjøret

  • Våren 2005 blir pensjonsreformen vedtatt av stortinget. SV mente at saken burde vente til etter valget, men fikk ikke støtte for det.
  • Bare SV og Frp var i mot reformen. SV var uenig på en rekke punkter, blant annet hvordan løpende pensjoner skal reguleres
  • Etter valget 2005 gikk SV i regjering. Det var da fortsatt et stort flertall for pensjonsreformen på Stortinget.
  • SV forpliktet seg derfor i regjeringserklæringen på å gjennomføre pensjonsreformen slik den var vedtatt i stortinget samme vår
  • I 2009 blei saken på nytt forelagt stortinget fra regjeringen. Saken bygde da på vedtaket fra 2005 som SV hadde forpliktet seg til å følge opp i regjering.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter