open menu

Ettårig prosjektstilling: Rådgiver miljø og klima

SVs stortingsgruppe utlyser en fulltids prosjektstilling som rådgiver på klima og miljø fra og med 01.10.16 til og med 01.10.17.

Miljø- og klimautfordringene blir stadig større, men dessverre synes dette i liten grad på politikken som føres av det politiske flertallet. SV vil derfor for en periode øke innsatsen på utredning og politikkutvikling innenfor dette feltet.

Prosjektstillingen vil bli en viktig premissleverandør i arbeidet for å utvikle partiets politikk, og det er nødvendig med god kunnskap om norsk og internasjonal miljøpolitikk. Stillingen krever god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Som person har du gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og god til å arbeide selvstendig og under press. Du er initiativrik, du setter deg raskt inn i kompliserte saker, og du har evnen til å formidle kompliserte saksforhold videre på en kortfattet og ryddig måte. I tillegg til fagkunnskap er derfor ditt politiske engasjement og generelle kompetanse sentralt.

Vi kan tilby et kreativt, spennende og krevende arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode feriebetingelser. Lønn i henhold til tariffavtale mellom AAF og HK.

Skriftlig søknad sendes til sekretariatsleder Henriette Westhrin (hewe@stortinget.no).

Søknadsfrist mandag 29. august.

 

SV jobber for et rettferdig og miljøvennlig samfunn, hvor viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap og hvor vi investerer i barn, kunnskap og en grønn økonomi. Frem mot stortingsvalget 2017 ønsker vi å styrke våre ressurser innenfor feltene miljø og klimapolitikk.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter