open menu

Nå må vi satse på jernbanen

Med skroting av Buskerudbypakke 2(BBP2) i våres, har Nedre Buskerud kommet i en svært vanskelig situasjon. Nå lanserer SV sin egen samferdselsplan for Drammen og Nedre Buskerud.

En lang tids planlegging av en bypakke for mindre biltrafikk i Drammen bysentrum, bedre kollektivtilbud, flere gang- og sykkelveier og ikke minst: en mer framkommelig og triveligere by er nå lagt på is.

Nå vil SV legge bedre til rette for at folk kan bruke kollektivmidler og sykkel for å komme seg rundt. To tog i timen mellom Drammen og Kongsberg, lokaltog på Randsfjordbanen, flere kollektivavganger, levende bymiljøer og en storstilt satsing på sykkel er noen av stikkordene i SV nye plan.

Del dette